MijnGGZWNB

Opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ

De Verpleegkundig Specialist GGZ is een inhoudelijk expert in het vakgebied verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg. Als primus inter pares neemt zij de leiding in de behandeling aan de patiënt en diens netwerk, zowel intra- en interdisciplinair. Dit doet de Verpleegkundig Specialist GGZ in een combinatie van drie hoofdrollen: de rol van behandelverantwoordelijke/ regiebehandelaar, de rol van innovator/onderzoeker en de rol van coach.

De Verpleegkundig Specialist GGZ heeft twee kerntaken:

Het behandelen van patiënten met hulpvragen waarbij de verbetering van de kwaliteit van leven en het leren omgaan met de gevolgen van ziekte en psychiatrische stoornissen vooropstaat.

  1. Het onderzoeken en ontwikkelen van de inhoud van het GGZ-verpleegkundig vakgebied en het implementeren, uitdragen en borgen van de verpleegkundige expertise met als doel het verhogen van de kwaliteit van de GGZ-verpleegkundige zorg.
  2. De Verpleegkundig Specialist GGZ is als inhoudelijk expert zó thuis in alle aspecten van de GGZ hulpverlening, dat zij ook als coach fungeert voor andere professionals en op instellingsniveau participeert in adviesorganen en commissies. Als vanzelfsprekend bouwt zij een relevant professioneel netwerk op.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor HBO-verpleegkundigen die zich willen laten registreren als Verpleegkundig Specialist GGZ (artikel 14, Wet BIG).

GGZ WNB biedt praktijkopleidingsplaatsen aan voor intern en externe kandidaten.

Toelatingseisen

  • Geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG;
  • In bezit van een diploma HBO-verpleegkunde (bachelor getuigschrift);
  • Minimaal twee jaar werkervaring (minimaal 0,8 fte) als verpleegkundige in de GGZ;
  • Aantoonbaar bovengemiddeld functioneren;
  • (passieve) Beheersing van de Engelse taal.

Start van de opleiding

GGZ WNB werkt samen met twee verschillende onderwijsinstellingen die beiden opleiden tot dezelfde titel Verpleegkundig Specialist GGZ; met de opleiding wordt tevens de onderwijsgraad Master of Science (MSc) verworven. Het betreft de opleidingsinstellingen:

  • Stichting Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist te Utrecht. (zie www.ggzvs.nl) Start jaarlijks 1 januari.
  • De Master Advanced Nurse Practitioner (MANP)/ GGZ-Verpleegkundig Specialist-opleiding aan de Hogeschool Utrecht (zie www.hu.nl). Start jaarlijks 1 september

Globale opzet

De opbouw en inhoud van de opleiding staan beschreven in de opleidingsplannen en studiegidsen van de onderwijsinstellingen.

Het is een duale twee- of driejarige opleiding met een studielast van 120 of 180 EC’s. De opleiding bestaat uit cursorisch onderwijs (één dag per week) en een praktijkgedeelte waarin praktijkervaring wordt opgedaan als verpleegkundig specialist GGZ in de praktijkorganisatie. In de praktijk wordt vorm gegeven aan de drie basisrollen van de verpleegkundig specialist GGZ: regiebehandelaar, innovatie & wetenschappelijk onderzoek en coaching & deskundigheidsbevordering.

Duur van de opleiding

2 of 3 jaar

Werktijden

Een gemiddelde werkweek van 36 uur. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt van crica:

8 uur cursorisch onderwijs;
24 uur productieve uren als student;
4 uur opleidingsgerelateerde activiteiten (supervisie, coaching e.d.)
Salaris
Conform de CAO.

Reis- en studiekosten

Alle verplichte kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Meer informatie en solliciteren

Interne en externe kandidaten kunnen gelijktijdig solliciteren voor een opleidingsplaats bij GGZ WNB. De VS-opleider selecteert geschikte kandidaten, hierin bijgestaan door een adviserende sollicitatiecommissie.

Na een succesvolle sollicitatie wordt de kandidaat door de VS-opleider voorgedragen aan de hoofdopleider van de betreffende onderwijsinstelling. Na een aanvullende selectieprocedure bij de onderwijsinstelling besluit de hoofdopleider of de kandidaat definitief wordt toegelaten tot de opleiding.

Voor meer informatie over de opleidingsplaatsen voor Verpleegkundig Specialist GGZ kun je contact opnemen met de Service Desk HR en Opleiding via telefoonnummer: 0164-289162 of met Ingrid de Jong, VS opleider: 06-10 84 14 08 / i.dejong@ggzwnb.nl.

In het vacature-overzicht kun je zien of wij op dit moment een vacante opleidingsplaats hebben. Als er op dit moment geen vacature is, kan je een open sollicitatie sturen aan solliciteren@ggzwnb.nl.