MijnGGZWNB

Opleiding tot psychotherapeut

De psychotherapeut is een professional die zich richt op behandeling van cliënten met complexe problematiek, veelal meervoudige problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beiden. Het werken met deze cliënten houdt in dat de psychotherapeut goed opgeleid moet zijn in

  • het interpreteren van een veelheid aan informatie voor het maken van een probleemanalyse en indicatiestelling;
  • het (h)erkennen van overdracht en tegenoverdracht;
  • en het uitvoeren van een complexe behandelmethode zonder dat de werkwijze per zitting uitgeschreven staat.

Psychotherapeuten zijn bij uitstek deskundig in het hanteren van de therapeutische relatie in een langer durende psychotherapie.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor Gz-psychologen die zich willen laten registreren als psychotherapeut (artikel 3 wet BIG).

GGZ WNB biedt praktijkopleidingsplaatsen aan voor interne en externe kandidaten.

Toelatingseisen

BIG registratie als Gz-psycholoog

Start van de opleiding

Jaarlijks in januari.

Globale opzet

De post-Gz variant van de opleiding tot psychotherapeut omvat in totaal 2081 uur, verdeeld over het cursorisch onderwijs en het praktijkonderwijs. Daarnaast volgt men een leertherapie van 50 uur.

Tijdens de praktijkopleiding doorloop je een traject van drie jaar bij GGZ WNB. Wij zorgen voor de nodige supervisie, praktijk- en werkbegeleiding conform de vigerende richtlijnen, en faciliteren je ook in tijd voor het volgen van het cursorisch onderwijs bij de RINO Groep en de leertherapie. We betalen tevens jouw reiskosten, de leertherapie en het volledige collegegeld van de RINO Groep.

Er worden twee varianten aangeboden:

1. Volwassenen & ouderen;
2. Kinderen & jeugd

Duur van de opleiding

3 jaar

Werktijden

Een gemiddelde werkweek van 24 tot 36 uur.

Salaris

Conform de CAO GGZ WNB

Reis- en studiekosten

Alle kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Solliciteren

Interne en externe kandidaten kunnen gelijktijdig solliciteren voor een opleidingsplaats bij GGZ WNB. De P-opleider selecteert geschikte kandidaten, hierin bijgestaan door een adviserende sollicitatiecommissie.

Na een succesvolle sollicitatie wordt de kandidaat door de P-opleider voordragen aan de hoofdopleider van de RINO. Na een aanvullende selectieprocedure bij de RINO besluit de hoofdopleider of de kandidaat definitief wordt toegelaten tot de opleiding.