MijnGGZWNB

Opleiding tot klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische en/of psychosomatische problematiek. Hij is in staat tot het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en legt daarbij de verbinding tussen de klinische praktijk en de wetenschap. Hij bezit kennis en vaardigheden op het gebied van management, beleid en organisatie en kan leidinggevende posities in de zorg innemen. Klinisch psychologen kunnen in alle sectoren van de gezondheidszorg worden ingezet.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor Gz-psychologen die zich willen specialiseren tot klinisch psycholoog (artikel 14 wet BIG) en leidt tevens tot registratie als psychotherapeut (artikel 3 wet BIG).

GGZ WNB biedt praktijkopleidingsplaatsen aan voor interne en externe kandidaten.

Toelatingseisen

BIG registratie als Gz-psycholoog

Start van de opleiding

Jaarlijks in januari.

Globale opzet

De opleiding tot klinisch psycholoog omvat in totaal 4.075 uur, verdeeld over het cursorisch onderwijs en het praktijkonderwijs. Daarnaast volgt men een leertherapie van 50 uur.

De opleiding is zo ingericht dat het onderdeel psychotherapie gelijkwaardig is aan dit van de opleiding tot psychotherapeut.

Tijdens de praktijkopleiding doorloop je een traject van vier jaar bij GGZ WNB. Wij zorgen voor de nodige supervisie, praktijk- en werkbegeleiding conform de vigerende richtlijnen, en faciliteren je ook in tijd voor het volgen van het cursorisch onderwijs bij de RINO Groep en de leertherapie. We betalen tevens jouw reiskosten, de leertherapie en het volledige collegegeld van de RINO Groep. Er worden twee varianten aangeboden:

1. Volwassenen & ouderen;
2. Kinderen & jeugd.

Duur van de opleiding

4 jaar

Werktijden

Een gemiddelde werkweek van 28 tot 36 uur.

Salaris

Conform de CAO GGZ WNB

Reis- en studiekosten

Alle kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Solliciteren

Interne en externe kandidaten kunnen gelijktijdig solliciteren voor een opleidingsplaats bij GGZ WNB. De P-opleider selecteert geschikte kandidaten, hierin bijgestaan door een adviserende sollicitatiecommissie.

Na een succesvolle sollicitatie wordt de kandidaat door de P-opleider voordragen aan de hoofdopleider van de RINO. Na een aanvullende selectieprocedure bij de RINO besluit de hoofdopleider of de kandidaat definitief wordt toegelaten tot de opleiding.