MijnGGZWNB

Opleiding tot GZ-psycholoog

De Gz-psycholoog is een breed opgeleide ‘allround’ psycholoog die inzetbaar is in alle sectoren van de gezondheidszorg. Hij treedt zelfstandig op als diagnosticus en behandelaar van:

  • Psychische problematiek;
  • Disfuncties en stoornissen bij psychische en lichamelijke ziekten;
  • Psychische en lichamelijke handicaps;
  • Persoonlijke of relationele problematiek.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor basispsychologen, orthopedagogen of geestelijke gezondheidskundigen die zich willen laten registreren als Gz-psycholoog (artikel 3 wet BIG).

GGZ WNB biedt praktijkopleidingsplaatsen aan voor interne en externe kandidaten.

Toelatingseisen

  • Masterdiploma psychologie, orthopedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, waarbij moet worden aangetoond dat bepaalde vakken zijn afgelegd;
  • Er is een stage gevolgd van minstens 520 uur;
  • De basisaantekening psychodiagnostiek is behaald.

Start van de opleiding

Jaarlijks in september.

Globaal opzet

De opleiding omvat in totaal 3600 uur, verdeeld over het cursorisch onderwijs en het praktijkdeel. Tijdens de praktijkopleiding doorloop je een traject van twee jaar bij GGZ WNB. Wij zorgen voor de nodige supervisie, praktijk- en werkbegeleiding, conform de vigerende richtlijnen, en faciliteren je ook in tijd voor het volgen van het cursorisch onderwijs bij de RINO Groep. We betalen tevens jouw reiskosten en het volledige collegegeld van de RINO Groep.

Er worden twee varianten aangeboden:
1. Volwassenen & ouderen;
2. Kinderen & jeugd.

Duur van de opleiding

2 jaar

Werktijden

Een gemiddelde werkweek van 36 uur.

Salaris

Conform de CAO GGZ WNB

Reis- en studiekosten

Alle kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Solliciteren

Kandidaten voor de opleiding dienen zich eerst aan te melden bij de Vereniging Landelijk Overleg van GGZ-Opleidingsinstellingen (VLOGO). Deze instelling controleert of kandidaten voldoen aan alle vooropleidingseisen. Indien dit het geval is, ontvangt de student een LOGO-verklaring. Meer informatie over deze voorafgaande centrale aanmeldingsprocedure is te vinden op de website.

Indien men in het bezit is van een LOGO-verklaring kunnen interne en externe kandidaten gelijktijdig solliciteren voor een opleidingsplaats bij GGZ WNB. De P-opleider selecteert geschikte kandidaten, hierin bijgestaan door een adviserende sollicitatiecommissie.

Na een succesvolle sollicitatie wordt de kandidaat door de P-opleider voordragen aan de hoofdopleider van de RINO. Na een aanvullende selectieprocedure bij de RINO besluit de hoofdopleider of de kandidaat definitief wordt toegelaten tot de opleiding.

vlogo.nl