Referaten

 

Binnen GGZ WNB worden er regelmatig refereerochtenden georganiseerd. Doelstelling van deze sessies is om op wetenschappelijk niveau kennis te delen. Dat kan gaan over een nieuwe behandelmethode, de presentatie van een lopend onderzoek, het delen van specifieke kennis, of een eindreferaat als afronding van een opleiding.

 

De referaten zijn voornamelijk bedoeld voor psychiaters (i.o.), verslavingsartsen, psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.), verwijzers en/of behandelaren die werken met (complexe) PTSS en verpleegkundigen. Maar ook andere professionals zijn van harte welkom!

Het is een prima gelegenheid om andere vakgenoten te ontmoeten en kennis bij te spijkeren.

Deelname aan deze refereersessies is gratis.

In 2019 vinden de refereerochtenden op de volgende data plaats, steeds van 9.00 – 12.00 uur;

  • Dinsdag 19 maart
  • Donderdag 20 juni
  • Dinsdag 15 oktober
  • Donderdag 19 december

Meer informatie over de sprekers en de inhoud van het programma kunt u t.z.t. verwachten.