MijnGGZWNB

Wat is een arrangement?

Alle Jeugdzorg in Nederland wordt gefinancierd door de gemeenten. In de regio West-Brabant West kopen de gemeenten vanaf 1-1-2016 zorg in bij verschillende zorgaanbieders in de vorm van ‘arrangementen’. Dit arrangement wordt door de cliënt en de zorgaanbieder (in dit geval GGZ WNB Jeugd) samen opgesteld, zodra duidelijk is welke vorm en intensiteit van zorg het beste past bij de hulpvraag (=profiel). In dit arrangement staan ook de (maatschappelijke) doelen vermeld, die worden nagestreefd door de te bieden zorg. Vervolgens wordt het arrangement na ondertekening door cliënt en zorgaanbieder , opgestuurd naar het zorgteam van de gemeente waar de cliënt (kind of jongere) ingeschreven staat.

Bent u door dit zorgteam verwezen naar GGZ WNB Jeugd? Dan beoordeelt dit zorgteam het arrangement en geeft daar een beschikking over af aan GGZ WNB Jeugd. Dit betekent dat we kunnen starten met de behandeling en dat die behandeling vergoed wordt. Dit alles vloeit voort uit de nieuwe wet op de Jeugdzorg, die per 1-1-2015 is ingevoerd in heel Nederland.

Het kan zijn dat het zorgteam van de gemeente vragen heeft over het gekozen arrangement of daar niet mee akkoord gaat. Dit wordt dan besproken tussen u, GGZ WNB Jeugd en het zorgteam om tot een goede oplossing te komen (en wellicht leidt dit tot een ander zorgarrangement). Meestal is er een jeugdprofessional van het zorgteam van de gemeente al betrokken bij het opstellen van het arrangement, zodat die al heeft kunnen meedenken over het best passende arrangement.

Bent u door een arts verwezen? Dan wordt er ook een arrangement opgesteld samen met u en GGZ WNB Jeugd. Ook dit arrangement wordt na ondertekening opgestuurd naar het zorgteam van de gemeente. Zo weten zij dat er een zorgtraject wordt opgestart (en tegen welke kosten). Ze geven dan automatisch een beschikking af (zonder inhoudelijke toetsing vooraf).

Aan het einde van het behandeltraject, gaat u met de behandelaar van GGZ WNB Jeugd na in hoeverre de doelen zijn behaald. Eventueel is de jeugdprofessional van de gemeente daarbij aanwezig. De uitkomst van het gesprek wordt samengevat in het arrangement en dit wordt na ondertekening door u en de behandelaar opgestuurd naar het zorgteam van de gemeente.

Wilt u weten hoe zo’n arrangement (formulier) eruit ziet? Kijk dan in het formulierenoverzicht.

Formulierenoverzicht