MijnGGZWNB

Volwassenen

Aandoeningen

Mensen met een bipolaire stoornissen hebben te maken stemmingswisselingen. Dat betekent dat ze het ene moment erg uitgelaten zijn (manie) en het andere moment juist heel neerslachtig (depressie). Wisselende stemmingen en periodes waarin iemand redelijk stabiel is wisselen elkaar af.

Iemand met een dwangstoornis heeft last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen.

Psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat iemands geheugen minder goed werkt. Als iemand zich (langdurig) somber of angstig voelt of een periode slecht slaapt, dan kan hij zich vaak minder goed concentreren.

Van schizofrenie is sprake als iemand een langdurige psychose of meerdere psychosen heeft doorgemaakt en in de tussenliggende periodes niet goed functioneert.

Soms kunnen ingrijpende gebeurtenissen (trauma) zoals geweld, misbruik of een ongeluk zo diep ingrijpen in het leven dat er psychische klachten ontstaan. Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma.