Ondersteuning bij herstel

Behouden of vinden van werk

GGZ WNB stimuleert cliënten om zoveel mogelijk te blijven (of opnieuw te gaan) deelnemen aan de maatschappij. Eén van de manieren om dat te doen is door te werken.

Door onze ervaring en expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg begrijpen we tegen welke problemen je aanloopt. Samen met ons uitgebreide netwerk in de regio kijken we waar je het beste tot je recht komen en waar je je verder kunt ontwikkelen. Dit kan een werkervaringsplaats, vrijwilligerswerk en/of dagbesteding zijn. In je behandeling leer je om te gaan met je psychiatrische aandoening, wij helpen je dit verder te ontwikkelen door dit in alledaagse situaties toe te passen. Zo proberen we je optimaal te ondersteunen, zodat je zelf mee kunt (blijven) doen in de maatschappij.

Elke persoon is anders, elke situatie is anders. Daarom bieden wij maatwerk en begeleiden we onze cliënten op individuele basis. Wij kijken samen met je naar jouw situatie, mogelijkheden en kwetsbaarheden. Daarbij kijken we ook naar de sociale omgeving, het netwerk, en nemen we deze in de begeleiding mee.


Dagbesteding

Veel mensen hebben als gevolg van psychische of psychiatrische problematiek moeite met het vinden van een goede daginvulling. Op ons terrein in Halsteren en op verschillende locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom bieden wij activiteiten aan, van ontmoetingsactiviteiten tot arbeidsprojecten.

Dagbesteding, arbeid, leren en ontspanning leveren een belangrijke bijdrage aan het herstel van je gezondheid, je persoonlijke identiteit en bevordert maatschappelijke participatie. Dagbesteding is een belangrijk onderdeel ter ondersteuning van de behandeling. Door passende dagbesteding vermindert de kans op terugval na een behandeling.

In Bergen op Zoom en Roosendaal bieden wij een daginvulling voor mensen met psychische problemen in onze dagactiviteitencentra. In een veilige omgeving wordt een zinvolle gestructureerde dag aangeboden, door middel van diverse activiteiten (zowel binnen als buiten) op het gebied van recreatie, sport en spel, educatie en ontspanning.

Heb je hier interesse in? Cliënten die al in zorg zijn bij GGZ WNB kunnen contact opnemen met hun behandelaar. Als dit voor jou niet het geval is, dan kun je contact opnemen met je gemeente (WMO-loket). De gemeente kan een beschikking afgeven voor dagbesteding. De WMO-consulent kan je dan verwijzen naar GGZ WNB. Na de aanmelding volgt een gesprek om je dagbesteding vorm te geven.