MijnGGZWNB

Jeugdzorgcatalogus West-Brabant-West

In de regio West-Brabant-West is de jeugdzorg beschreven in de jeugdzorgcatalogus. De jeugdzorg is onderverdeeld in profielen (vraagzijde) en zorgintensiteiten, die leiden tot arrangementen. Voor meer informatie zie jeugdhulpwbw.nl

jeugdhulpwbw.nl

Aanmeldingen Zeeland

Voor aanmeldingen van cliënten uit Zeeland is de jeugdzorgcatalogus WBW niet van toepassing, dus ook de hieronder staande informatie niet.

Aanmeldingen van cliënten regio West-Brabant West via een arts

Iedere arts mag een kind of jongere verwijzen naar GGZ WNB. Meer informatie over aanmelden vind je op de pagina Aanmelden. Onze professionals bepalen op basis van de intake welk profiel/intensiteit/arrangement van toepassing is en informeren de betreffende gemeente hierover. De verwijzend arts ontvangt zoals gebruikelijk van ons, met toestemming van cliënt en ouders, informatie over de diagnose en behandelplan. Bij afsluiting ontvangt hij/zij informatie over de behaalde resultaten en eventuele aandachtspunten en advies.

Aanmelden

Profielen

Wij bieden met name zorg voor kinderen, jongeren en hun systeem met een zorgvraag horend bij de volgende profielen.

Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met behoefte aan opvoedondersteuning

Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychi(atri)sche problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen.

Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch en/of somatisch)

Gedrags- en psychiatrische problemen binnen multiproblem gezinnen.

Wij kunnen ook zorg leveren aan kinderen en hun systeem uit de overige profielen als er klachten aanwezig zijn die onze zorg nodig hebben:

Jeugdigen met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders.

Jeugdigen met ouders met een ziekte of beperking.

Jeugdigen met een beneden normale intelligentie.

Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en een beneden normale intelligentie.

Jeugdigen met een lichamelijke beperking (gehoor/gezicht of somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel.

Jonge kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met behoefte aan verzorging en verpleging.

Zorgintensiteit

In de jeugdzorgcatalogus wordt onderscheid gemaakt in een aantal zorgintensiteiten. GGZ WNB biedt diagnostiek en behandeling voor bovengenoemde profielen in de intensiteiten: Acuut, Perspectief, Intensief, Duurzaam en Voucher.

Arrangementen

GGZ WNB biedt in combinatie met de profielen de volgende arrangementen:

Laag complexe zorgarrangementen:

  • Perspectief
  • Intensief
  • Acuut
  • Duurzaam

Hoog complexe zorgarrangementen: intensiteiten A en B

Vragen over onze profielen/zorgintensiteiten?

Het is voor alle partijen wennen aan de nieuwe inrichting van de jeugdzorg in onze regio. Om jeugdprofessionals daarbij te ondersteunen, hebben we een beslisboom gemaakt die gebaseerd is op de verwijsmatrix.

Wil je liever overleggen met een van onze zorgverleners? Dat kan natuurlijk altijd. Neem contact met ons op.

Neem contact op