MijnGGZWNB

Crisis & spoedhulp voor kind en jeugd

Onze crisis- en spoedhulp bestaat uit een psychiatrische beoordeling en crisisinterventie, bij acute psychische en psychiatrische klachten.

Je kunt hierbij denken aan suïcidaliteit, ernstige eetstoornis, psychose, ernstige depressie, etc., waarbij er ook sprake kan zijn van gevaar voor de cliënt en/of zijn omgeving. Het gaat hierbij dus niet om een pedagogische crisis of crisis samenhangend met onveiligheid van het kind vanuit de context door kindermishandeling en verwaarlozing (in dat geval is de inzet van Veilig Thuis noodzakelijk).

Voor crisis & spoedhulp bij kinderen en jongeren kunt u op de volgende manieren bij ons terecht:

  • Tijdens kantooruren is er alle werkdagen een medewerker beschikbaar met daarbij de beschikking over een psychiatrische achterwacht. Je kunt telefonisch contact opnemen via 0164-289725/0164-289722.
  • Na kantooruren kan er via de dienstdoende huisarts beroep gedaan worden op de 7 x 24- uurs crisisdienst van GGZ WNB.
Crisisdienst