Doelgroep

 

Wij bieden diagnostiek en ambulante behandeling aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Bij deze kinderen en jongeren is sprake van (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen, psychische en psychiatrische problemen, al dan niet gepaard gaande met systeemproblemen. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld :

20180529103215_kind-verwijzer.jpg

 • Ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen (niet direct toe te schrijven aan een verstandelijke beperking)
 • Hechtingsproblemen
 • Stress en trauma
 • Depressie en andere stemmingsklachten
 • ADHD
 • Autismespectrumstoornissen
 • Tic’s en dwangstoornissen
 • Angststoornissen (complex, niet behandelbaar door basis-ggz).
 • Eetstoornissen
 • Gedragsproblemen (overwegend samenhangend met andere problemen en niet primair bepaald door pedagogische problemen bij ouders)
 • Borderline en andere persoonlijkheidsstoornissen
 • Systeemproblematiek, leiden tot psychische klachten en lijdensdruk
 • KOPP (kinderen van ouders met eigen psychische/psychiatrische problemen)
 • een combinatie van meerdere problematieken en klachten die het kind ernstig hinderen in zijn functioneren en zorgen voor een forse lijdensdruk bij kind en/of ouder(s).

Twijfel je of een kind met bepaalde klachten wel of geen baat heeft bij zorg door GGZ WNB? Neem dan gerust contact op met een van onze zorgverleners, via deze contactgegevens.

Wanneer is (eerst) andere zorg nodig?

Er zijn een aantal situaties waarin een kind of jongere (nog) niet bij ons terecht kan, maar andere zorg nodig heeft. Dit is het geval in de volgende situaties:

 • Bij een onveilige leefsituatie, waar direct ingrijpen nodig is.
 • Als er sprake is van cognitieve beperkingen bij het kind en bij de ouders (IQ<80)(indicatie voor zorg behorend bij profiel 3, 7 of 8, zie ook zorgprofielen).
 • Klinische psychiatrische zorg: deze wordt uitgevoerd door GGZ Breburg of Emergis. Als er sprake is van acute, levensbedreigende psychische/psychiatrische problematiek die mogelijk klinische zorg behoeft, kan GGZ WNB de problematiek psychiatrisch beoordelen en taxeren of klinische psychiatrische zorg noodzakelijk is. (Intensiteit: Acuut).