Aanmelden


Jeugdprofessionals*

Je kunt kinderen en jongeren aanmelden op 2 manieren:

 1. Aanmelding via het gemeentelijke systeem
 2. Aanmelding via ons digitale aanmeldingformulier. Je kunt via die pagina ook op een beveiligde manier het gezinsplan en het arrangement naar ons mailen.

Artsen*

Cliënten kunnen aangemeld worden via:

 1. Zorgdomein
 2. Het aanmeldingsformulier op onze website: https://aanmeldformulier.ggzwnb.nl/
 3. Zorgcombinatie Samen Deskundig
  • T: 088-259 7600
  • E: info@zorgcombinatiesamendeskundig.nl
  • Postbus 33, 4700 AA Roosendaal

* Bij twijfels over welke zorgaanbieder de meest passende zorg heeft voor de cliënt afhankelijk van zijn hulpvraag of dat een gezamenlijk uitgevoerde behandeling aangewezen is gelet de complexiteit van de problematiek, kan een cliënt rechtstreeks bij de Zorgcombinatie worden aangemeld.

Wij handelen volgens de landelijke samenwerkingsafspraken jeugd GGZ: