Aanmelden cliënt

Huisartsen kunnen cliënten bij ons aanmelden via Zorgdomein. Daarnaast kunnen externe verwijzers (zoals huisartsen, specialisten, hulpverleners van psychiatrische praktijken / instellingen en jeugdprofessionals (gemeenten/jeugdaanmeldingen) cliënten direct bij ons aanmelden via ons digitale aanmeldformulier.

Het digitale aanmeldingsformulier is bestemd voor externe verwijzers, die een cliënt willen aanmelden bij GGZ WNB, zoals huisartsen, specialisten, hulpverleners van psychiatrische praktijken / instellingen en jeugdprofessionals (gemeenten/jeugdaanmeldingen).

Het aanmeldingsformulier wordt direct verzonden naar de centrale aanmeldpost van GGZ WNB. Hier wordt de aanmelding beoordeeld en doorgestuurd naar een passende zorgafdeling. Daar zal de intakeprocedure plaatsvinden. Nieuwe aanmeldingen worden zo spoedig mogelijk opgeroepen voor intake.

Bekijk onze wachttijden.

Aanmelden met een verkorte toegangstijd

Huisartsen kunnen hun patiënten, in situaties waar de reguliere wachttijd te lang is, ook aanmelden met een verkorte toegangstijd. Wij vragen u als huisarts, indien de toegangstijd minder dan 7 dagen betreft, telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de crisisdienst. Deze kunt u op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereiken via telefoonnummer 0164 289 500.

Tijdens dit gesprek wordt vanuit het secretariaat de administratieve informatie vergaard. Hierna overlegt de sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de crisisdienst met u om optimaal in te kunnen gaan op de door u geschetste situatie c.q. de klachten van de cliënt.