MijnGGZWNB

Schizofrenie

Wat is schizofrenie?

Van schizofrenie is sprake als iemand een langdurige psychose of meerdere psychosen heeft doorgemaakt en in de tussenliggende periodes niet goed functioneert. Een psychose is een toestand waarbij iemands contact met de werkelijkheid ernstig verstoord is. Iemand ziet bijvoorbeeld beelden of hoort stemmen die er voor anderen niet zijn. Of iemand is ervan overtuigd dat hij wordt achtervolgd. Mensen in een psychose leven in hun eigen werkelijkheid.

Schizofrenie is een ingewikkelde ziekte met vaak ernstige psychische en sociale gevolgen. Er bestaat niet één enkele oorzaak voor deze ziekte, maar het zijn er vele tegelijk. Het is niet makkelijk schizofrenie vast te stellen: er zijn veel verschijnselen die in allerlei combinaties bij schizofrenie voorkomen. Het verloop is niet eenduidig: bij sommige mensen gaat het over, terwijl anderen niet herstellen of juist verder achteruitgaan. Dit verschil kan zich zelfs binnen een en dezelfde familie voordoen.

Meestal openbaart schizofrenie zich voor het eerst in de leeftijd van zestien tot vijfendertig jaar.

Behandeling

GGZ WNB beschikt over een uitgebreid behandelaanbod dat wordt aangepast aan jouw persoonlijke situatie. De meeste zorg wordt ambulant in gesprekken en door middel van oefeningen aangeboden. Een klein aantal cliënten wordt tijdelijk opgenomen in een kliniek. Voor mensen die langer zorg nodig hebben, zijn er woonvoorzieningen. De aard en ernst van je klachten bepaalt de soort behandeling. Verschillende behandelingen kunnen ook gecombineerd worden en elkaar zo aanvullen of versterken.

Naar behandelingen