MijnGGZWNB

Psychische problemen en licht verstandelijke beperking

De maatschappij stelt hoge eisen. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen hier vaak niet aan voldoen en ontwikkelen vervolgens psychische problemen. Ze hebben namelijk moeite met het begrijpen en toepassen van informatie en het leren van nieuwe vaardigheden, waardoor zelfstandig functioneren in het dagelijks leven moeilijk wordt.

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben in veel gevallen moeite met het herkennen en begrijpen van hun eigen emoties en gedrag, waardoor ze het vaak moeilijk vinden hierover te praten. Dit kan vervolgens weer leiden tot psychische problemen wanneer ze vastlopen op school, hun werk of in hun sociale leven. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot het (bijna) plegen van een delict of het vertonen van ernstig probleemgedrag.

Onze afdeling Forensische psychiatrie en Licht Verstandelijk Beperkten is gespecialiseerd in de psychiatrische behandeling van mensen met psychische problemen en een licht verstandelijke beperking. ‘Forensisch’ wil zeggen dat een strafbaar feit is gepleegd. De rechter heeft dan een vonnis opgelegd. In dit vonnis staat dat het verplicht is om aan uw problemen werken. Wij zoeken samen met onze cliënten naar manieren om die problemen aan te pakken.

Behandeling

GGZ WNB biedt ook aan mensen met psychische problemen en een licht verstandelijke beperking een uitgebreid behandelaanbod dat wordt aangepast aan de persoonlijke situatie. De meeste zorg wordt ambulant in gesprekken en door middel van oefeningen aangeboden. Een klein aantal cliënten wordt tijdelijk opgenomen in een kliniek. Voor mensen die langer zorg nodig hebben, zijn er woonvoorzieningen. De aard en ernst van je klachten bepaalt de soort behandeling. Verschillende behandelingen kunnen ook gecombineerd worden en elkaar zo aanvullen of versterken.