MijnGGZWNB

Dementie en cognitieve stoornissen

De meeste 65-plussers functioneren verstandelijk gezien goed. Het geheugen en het denken wordt doorgaans wel wat trager en minder flexibel met het ouder worden, maar dat is een heel natuurlijk proces. Als het verlies van cognitieve functies invloed krijgt op het dagelijks leven spreken we van dementie. Denk bij problemen bijvoorbeeld aan vergeetachtigheid, vergeten welke dag het is, en de taal, problemen niet kunnen oplossen, verstoring van het dag- en nachtritme, verdwalen, het huishouden niet meer kunnen verzorgen en apathie. Bij dementie worden denken, oriëntatie vermogen, begrip, leer- en oordeelvermogen en taalgebruik minder, terwijl het bewustzijn helder blijft. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Zelfstandig handelen en het nemen van initiatief worden bemoeilijkt en raken onder het vroegere niveau. Ook persoonlijkheids- en gedragsveranderingen kunnen optreden, zoals de versterking van karaktereigenschappen. Vaak raakt iemand gedesoriënteerd in tijd en/of plaats en gaan sociale vaardigheden verloren. Veel patiënten krijgen klachten van depressieve aard. In de laatste fase van het ziekteproces is de patiënt hulpbehoevend en herkent hij zijn familie en omgeving niet of nauwelijks meer.

Behandeling

Wij beschikken over een uitgebreid en specialistisch behandelaanbod. De aard en ernst van je klachten bepaalt welke soort behandeling je krijgt voor je problemen en wordt aangepast aan jouw persoonlijke situatie. Dit wordt altijd samen met jou besproken zodat je weet waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten. Uitgangspunt is dat wij samen met jou kijken naar welke zorg het beste past bij jouw specifieke situatie zodat we je goed kunnen helpen. Wil je weten welke behandelmogelijkheden er allemaal bij ons zijn? Bekijk ons behandelaanbod.

Ons behandelaanbod