MijnGGZWNB

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen in verschillende vormen

Kinderen en jongeren die niet goed in hun vel zitten of zich niet goed ontwikkelen kunnen dat via hun gedrag uiten. Ze zijn vaak boos, schreeuwen, schelden en slaan om zich heen. Ze zijn agressief als ze hun zin niet krijgen of gebruiken het om hun zin door te drijven. Wanneer ze iets moeten doen van hun ouders of school en ze hebben er geen zin in, doen ze het vaak niet. Gedragsproblemen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Het kan zijn dat er vooral problemen thuis en op school zijn, het kind is snel boos en maakt veel ruzie. Er kan ook sprake zijn van gedragsproblemen in combinatie met een ander probleem, zoals autisme , ADHD of een hechtingsprobleem. De gedragsproblemen zijn daar een gevolg van en hangen ermee samen. Hier houden onze hulpverleners altijd rekening mee bij het kiezen van de juiste behandeling.

Oorzaak

Het ontstaan van gedragsproblemen is meestal te verklaren vanuit een wisselwerking tussen enerzijds de kwetsbaarheid van het kind en anderzijds omgevingsfactoren. Het ene kind is er gevoeliger voor om een gedragsprobleem te krijgen dan de ander. Er zijn kinderen met een grotere kwetsbaarheid vanuit het functioneren van hun hersenen, waardoor ze impulsiever zijn, minder gevoelig voor straf en snel wisselen van stemming. Deze kinderen zijn niet gemakkelijk om op te voeden en als de ouders hier geen goed antwoord op weten te vinden, kunnen de opvoedingsproblemen omslaan in gedragsproblemen. Wanneer de gedragsproblemen in de puberteit optreden, kunnen ze veroorzaakt worden door de invloed van ‘verkeerde’ vrienden of het zich afzetten en losmaken van ouders.

Specialistische behandeling

Gedragsproblemen zijn doorgaans goed te behandelen. Onze specialistische behandeling bestaat zowel uit vormen van therapie voor het kind (individueel of in groep) als vormen van therapie ter ondersteuning van de ouder(s). Dit kan bijvoorbeeld ouderbegeleiding, thuisbehandeling, gezinstherapie of een oudercursus over ADHD of Autisme zijn. Uitgangspunt bij onze behandeling is dat wij samen met ouders en hun kind zoeken naar de beste zorg die past bij hun specifieke situatie.

Behandeling

Effectieve interventies

Wij beschikken over een uitgebreid en specialistisch behandelaanbod. De aard en ernst van je klachten bepaalt welke soort behandeling je krijgt voor je problemen. Dit passen we aan jouw persoonlijke situatie aan en bespreken met je zodat je weet waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten.

Uitgangspunt is dat wij samen met jou kijken naar welke zorg het beste past bij jouw specifieke situatie zodat we je goed kunnen helpen. Wil je weten welke behandelmogelijkheden er allemaal bij ons zijn? Bekijk ons behandelaanbod.

Ons behandelaanbod

Hoe vaak komt een gedragsprobleem voor?

6 op de 100 kinderen heeft een gedragsprobleem. Dat is hetzelfde als gemiddeld 2 kinderen per klas. Ongeveer 2 op de 100 kinderen en jongeren met een gedragsprobleem heeft ook ADHD.