MijnGGZWNB

Psychische problemen en verslaving

Wanneer is sprake van probleemgebruik?

Voor sommige genotsmiddelen is sociaal gebruik haast niet mogelijk, omdat ze zo verslavend werken dat er al snel sprake is van afhankelijkheid. Het gebruik krijgt dan een vaste plek in je leven. Denk bijvoorbeeld aan wijn bij het eten of tijdens het koken. Als je eigenlijk niet meer over het gebruik nadenkt, is er sprake van een gewoonte. En wanneer het gebruik een functie krijgt (ontspannen, in slaap komen of negatieve gevoelens laten verdwijnen), dan is er sprake van probleemgebruik.

Vaak gebruiken probleemgebruikers meer dan sociaal gebruikers, al is dat geen criterium. Als je bijvoorbeeld echt niet in slaap komt zonder één borrel, is er al sprake van probleemgebruik. Ongemerkt verschuift de grens van probleemgebruik naar misbruik of verslaving. Het verlangen naar middelen is dan zo groot dat de gezondheid, het gezin of het sociaal leven er onder lijdt. Wanneer de hoeveelheid van het gebruik een probleem is en er tolerantie en ontwenningsverschijnselen optreden, is er mogelijk sprake van een verslaving.

Psychische problemen en verslaving

Psychische problemen en verslaving gaan niet goed samen. Cliënten met een dubbele diagnose kampen met een ernstig verslavingsprobleem in combinatie met een ernstige psychiatrische stoornis. De middelen-afhankelijkheid én de psychiatrische stoornis versterken elkaar en bemoeilijken de behandeling. Ook hebben zij vaak last van lichamelijke klachten.

Veel mensen vinden het lastig om te herkennen wanneer er sprake is van een probleem. Toegeven dat er iets aan de hand is, is het moeilijkste. Maar als je dit doet, dan bereik je de grootste overwinning!

Behandeling

GGZ WNB beschikt over een uitgebreid behandelaanbod aangepast aan jouw persoonlijke situatie. De meeste zorg wordt ambulant in gesprekken en door middel van oefeningen aangeboden. Een klein aantal cliënten wordt tijdelijk opgenomen in een kliniek. Voor mensen die langer zorg nodig hebben, zijn er woonvoorzieningen. De aard en ernst van je klachten bepaalt de soort behandeling. Verschillende behandelingen kunnen ook gecombineerd worden en elkaar zo aanvullen of versterken.