MijnGGZWNB

Psychische problemen i.c.m. verslaving

Wanneer is sprake van probleemgebruik?

Voor sommige genotsmiddelen is sociaal gebruik haast niet mogelijk, omdat ze zo verslavend werken dat er al snel sprake is van afhankelijkheid. Als het gebruik een vaste plek krijgt in je leven (bijvoorbeeld wijn bij het eten of koken), en je eigenlijk niet meer over het gebruik nadenkt, is het een gewoonte geworden. Wanneer het gebruik een functie krijgt (ontspannen, in slaap komen of negatieve gevoelens laten verdwijnen), dan is er sprake van probleemgebruik.

Vaak gebruiken probleemgebruikers al meer dan sociaal gebruikers, al is dat geen criterium. Wanneer je echt niet in slaap komt zonder één borrel kan er ook al sprake zijn van probleemgebruik. Ongemerkt verschuift de grens van probleemgebruik naar misbruik of verslaving. Het verlangen naar middelen is dan zo groot dat de gezondheid, het gezin of sociaal leven er onder lijdt. Wanneer de hoeveelheid van het gebruik een probleem is, en er tolerantie en ontwenningsverschijnselen optreden kan er sprake zijn van een verslaving. Cliënten met een dubbele diagnose kampen met een ernstig verslavingsprobleem in combinatie met een ernstige psychiatrische stoornis. De middelen-afhankelijkheid én de psychiatrische stoornis versterken elkaar en bemoeilijken de behandeling. Vaak hebben ze ook veel lichamelijke klachten.

Veel mensen vinden het lastig om te herkennen wanneer er sprake is van een probleem. Toegeven dat er iets aan de hand is, is het moeilijkste. Als je dit gedaan hebt, dan heb je de grootste overwinning al bereikt.

Behandeling

GGZ WNB beschikt over een uitgebreid behandelaanbod dat wordt aangepast aan jouw persoonlijke situatie. De meeste zorg wordt ambulant in gesprekken en door middel van oefeningen aangeboden. Een klein aantal cliënten wordt tijdelijk opgenomen in een kliniek. Voor mensen die langer zorg nodig hebben, zijn er woonvoorzieningen. De aard en ernst van je klachten bepaalt de soort behandeling. Verschillende behandelingen kunnen ook gecombineerd worden en elkaar zo aanvullen of versterken.