MijnGGZWNB

Persoonlijkheidsstoornis

Wat is een Persoonlijkheidsstoornis?

Volwassenen

Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis wanneer we vastzittende patronen hebben in omgang met de omgeving en de kijk naar jezelf, die leiden tot problemen. Kenmerkend voor persoonlijkheidsstoornissen is dat ze diep verankerd liggen in iemands aard en dus vaak al langere tijd bestaan. Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt, realiseer je je niet altijd dat je een probleem hebt, omdat je altijd zo geweest bent en denkt dat het zo hoort. Het kan lijken dat anderen of de maatschappij het probleem vormen. Mogelijk ervaar je moeilijkheden in het contact met anderen en loop je vaak vast op verschillende terreinen van je leven en voel je je erg eenzaam. Je raakt regelmatig in conflict met je omgeving of bent bang en achterdochtig.

Je hebt het idee dat anderen tekort schieten en ervaart je eigen gedrag mogelijk niet als een probleem, maar voor je omgeving kan het juist moeilijk zijn om met je om te gaan.

Ouderen

De combinatie van ouder worden en meer afhankelijk worden van anderen, levert misschien toenemende problemen op in de relatie met de omgeving. Men kan zich vaak onbegrepen voelen en/of toenemend geïsoleerd raken. Ook voor de omgeving kan het veel geduld en aanpassing vragen. Mogelijk ervaart u moeilijkheden in het contact met anderen en loopt u vaak vast op verschillende terreinen van uw leven en voelt u zich erg eenzaam. U raakt regelmatig in conflict met uw omgeving of bent u bang en achterdochtig. U heeft het idee dat anderen tekort schieten en ervaart uw eigen gedrag mogelijk niet als een probleem, maar voor uw omgeving kan het juist moeilijk zijn om met u om te gaan. Mogelijk is er dan sprake van een persoonlijkheidsstoornis.

De omgeving begrijpt een cliënt met een persoonlijkheidsstoornis niet altijd. Mogelijk is er sprake van ongewone overtuigingen en gedragingen of  cliënten die we typeren als impulsief of dramatisch. Meestal is er sprake van impulsieve gedragingen en instabiliteit op het gebied van emoties, identiteit en relaties. Tot slot zijn er ook cliënten met angst en kwetsbaarheid die een persoonlijkheidsstoornis kunnen hebben. Ze hebben dan een afhankelijke-, vermijdende – of obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Het kan misschien moeilijk zijn om de symptomen van een persoonlijkheidsstoornis bij jezelf te erkennen. Mogelijk vraag je eerder hulp voor de klachten die een gevolg zijn van de persoonlijkheidsstoornis, zoals relatieproblemen, depressie, agressie, angst en verslaving.

Onze specialistische behandeling

GGZ WNB beschikt over een uitgebreid behandelaanbod dat wordt aangepast aan jouw persoonlijke situatie. De meeste zorg wordt ambulant in gesprekken en door middel van oefeningen aangeboden. Een klein aantal cliënten wordt tijdelijk opgenomen in een kliniek. Voor mensen die langer zorg nodig hebben, zijn er woonvoorzieningen. De aard en ernst van je klachten bepaalt de soort behandeling. Verschillende behandelingen kunnen ook gecombineerd worden en elkaar zo aanvullen of versterken.

Naar behandelingen