MijnGGZWNB

Stress en trauma

Trauma’s bij volwassenen

Soms kunnen ingrijpende gebeurtenissen  zoals geweld, misbruik of een ongeluk zo diep ingrijpen in het leven dat stress en trauma ontstaan. Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma.

Denk bijvoorbeeld aan klachten als nachtmerries en steeds terugkerende beelden in je hoofd. Je gaat situaties uit de weg die je aan de gebeurtenis herinneren, je krijgt te maken met verhoogde prikkelbaarheid, slaapproblemen, nachtmerries en herbeleving van de gebeurtenis. Ook kun je last hebben van angsten, slaapstoornissen, geheugenverlies, gespannen zijn, prikkelbaarheid, boosheid en depressieve gevoelens. Wat een onverwerkt trauma precies met iemand doet, verschilt per persoon.

Er zijn veel verschillende soorten psychische klachten

Bijvoorbeeld klachten die ontstaan na een eenmalige schokkende ervaring, bijvoorbeeld een ongeluk of klachten die ontstaan na een serie traumatische gebeurtenissen, bijvoorbeeld (seksuele) mishandeling of (oorlogs)geweld.

Trauma’s bij kind en jeugd

Als een kind iets naars heeft meegemaakt, dan hij daar flink last van hebben. Niet goed slapen, nachtmerries, gespannenheid kunnen dan optreden. Bij de meeste kinderen gaat dat na een tijd weer over. Het zijn gewone reacties op een abnormale gebeurtenis. Het kan echter ook zo zijn dat die klachten maar blijven duren, dat betekent dat de gebeurtenis niet goed is verwerkt. We spreken dan van een Posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS kan door één nare, heftige gebeurtenis ontstaan, maar ook door een langere periode van nare ervaringen (bv. langdurig pesten). Het is echter moeilijk te voorspellen bij wie het wel en niet tot een trauma komt. Ook reageren kinderen per leeftijdsfase anders op een heftige gebeurtenis. Bij kleine kinderen zijn de reacties op stress en trauma anders dan bij pubers.

Impact

Bij kinderen kan een trauma de ontwikkeling ernstig verstoren. Hun veilige basis valt weg en dat heeft grote invloed op de rest van hun leven. Daarom is het zaak een trauma zo vroeg mogelijk te herkennen en hier hulp voor zoeken. Hoe vroeger de hulpverlening kan starten, des te beter de verwachting voor herstel. Soms is de timing van de behandeling hierbij wel van belang. In sommige gevallen blijft een kind goed functioneren en heeft het geen behoefte aan behandeling. Dan kan het uitgesteld worden: op een ander moment of latere leeftijd past de behandeling dan beter. Dit is per kind verschillend, elk kind reageert anders. Ook hier geldt dat er maatwerk nodig is.

Hoe ontstaat stress of een trauma?

Een trauma komt altijd door een nare gebeurtenis. Voorbeelden daarvan zijn pesten, mishandeling, een ongeluk of ramp meemaken, een plotseling overlijden. Zo’n gebeurtenis moet je altijd verwerken, maar dat kan heel moeilijk zijn. Je kan jezelf bijvoorbeeld iets kwalijk nemen of je machteloos voelen. Ieder mens en elk kind reageert anders op dergelijke gebeurtenissen.

(bron: Kenniscentrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie)

Het is zaak een trauma zo vroeg mogelijk te herkennen en hier hulp voor zoeken

Hoe vroeger de hulpverlening kan starten, des te beter de verwachting voor herstel.

Behandeling

Onze specialistische behandeling bestaat zowel uit vormen van therapie voor je kind (individueel of in groep) als vormen van therapie ter ondersteuning van ouders. Dit kan bijvoorbeeld ouderbegeleiding, thuisbehandeling, gezinstherapie of een oudercursus over ADHD of Autisme zijn. Uitgangspunt bij onze behandeling is dat wij samen met ouders en het kind zoeken naar de beste zorg die past bij hun specifieke situatie.

Naar behandelingen