MijnGGZWNB

Autisme

Mensen met een autisme spectrum stoornis (kortweg ASS) verwerken informatie anders dan mensen zonder ASS. Dit geldt zowel voor wat men hoort en ziet, maar ook voor andere informatie van de zintuigen. Deze andere informatieverwerking kan problemen geven in de communicatie, sociale interactie en verbeelding. Andere kenmerken van autisme zijn beperkte, zich herhalende stereotype patronen in gedragingen, bezigheden of belangstelling. Bekende vormen zijn bijvoorbeeld Asperger, PDD-NOS en Autisme. Deze aandoeningen hebben ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van mensen en hun functioneren. Een ASS is een levenslange, vaak onzichtbare beperking die invloed heeft op vele levensgebieden in alle levensfasen. Naast beperkingen, beschikken mensen met een autisme spectrum stoornis vaak over bijzondere eigenschappen. De mate waarin een autisme spectrum stoornis zich uit in het dagelijks leven, verschilt erg per persoon. Dit vraagt om behandeling en begeleiding op maat.

Behandeling

Effectieve interventies

Wij beschikken over een uitgebreid en specialistisch behandelaanbod. De aard en ernst van je klachten bepaalt welke soort behandeling je krijgt voor je problemen. Dit passen we aan jouw persoonlijke situatie aan en bespreken met je zodat je weet waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten.

Uitgangspunt is dat wij samen met jou kijken naar welke zorg het beste past bij jouw specifieke situatie zodat we je goed kunnen helpen. Wil je weten welke behandelmogelijkheden er allemaal bij ons zijn? Bekijk ons behandelaanbod.

Ons behandelaanbod

In de loop van de ontwikkeling verandert de manier waarop autisme aanwezig is in het gedrag.

Bepaalde symptomen worden in een bepaalde levensfase of levensgebied minder sterk, terwijl andere juist sterker naar voren komen.