Werkwijze

 

Wanneer u doorverwezen bent door uw huisarts, of een andere arts, maken we een afspraak met u voor een intakegesprek. Daarin bespreken we wat uw klachten zijn en kijken we zorgvuldig samen met u welk behandelaanbod het meest effectief voor u is. 20180528123743_ouderen-hulp.jpg Op basis daarvan doen wij u een voorstel voor een behandeling. Als u daarmee akkoord gaat, begint de behandeling. Familie of naasten worden zo mogelijk nauw betrokken bij het intakegesprek en de behandeling.

Behandelplan

Op het moment dat we weten wat er aan de hand is en welke behandeling daar het bij beste past, maken we samen met u een plan voor de behandeling (een behandelplan). Hierin staat welke doelen u wilt bereiken met de behandeling en op welke manier u deze doelen wilt bereiken. Als de behandeling tussentijds verandert of de doelen veranderen, wordt dit in het behandelplan opgeschreven.

Intake bij geheugenproblemen

Wanneer er een vermoeden is van geheugenproblemen (bijvoorbeeld dementie, cognitieve stoornis), werken wij voor een intakeprocedure samen met andere organisaties zoals stichting tanteLouise-Vivensis, Groenhuysen en het Bravis ziekenhuis. Op één dag wordt u door verschillende professionals onderzocht, zodat een diagnose sneller gesteld kan worden. Wanneer mensen niet naar de polikliniek van het ziekenhuis of het verpleeghuis kunnen of willen gaan, kan vanuit GGZ WNB eveneens een onderzoek aan huis worden verricht.  In dit proces wordt onderzocht in welke mate het zorgaanbod voor mensen met een dementie en/of andere cognitieve stoornis het best passend is en of verdere zorg vanuit GGZ WNB aangewezen is.