MijnGGZWNB

Waardevolle samenwerking GGZ WNB en ouderenzorg bij crisisopnames

GGZ WNB blijft voor ouderenzorgorganisaties tanteLouise, Groenhuysen en Surplus de beoordeling van crisisopnames doen, dus wanneer cliënten gedwongen moeten worden opgenomen. Dat hebben de partijen recent vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Els Govers, bestuurder van GGZ WNB: “Hierdoor kunnen wij onze collega-zorginstellingen blijven helpen met expertise die we standaard in huis hebben. Dit vind ik de kracht van samenwerkingsverbanden: delen van elkaars kennis en kunde.”

De crisisdienst van GGZ WNB deed van oudsher al de beoordelingen in deze regio omdat beide sectoren onder één wet voor gedwongen zorg vielen, maar nu elke sector sinds 2020 een eigen wet heeft (de Wet verplichte GGZ voor de ggz en de Wet zorg en dwang voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg), was dat niet langer vanzelfsprekend. In de ouderenzorg komen crisisbeoordelingen minder voor, waardoor het inrichten van een eigen crisisdienst minder wenselijk is.

Deze samenwerking is een good practice dat door de onderzoekers die verbonden zijn aan ZonMw meegenomen wordt in het kader van het verdiepingsonderzoek in navolging van de wetsevaluatie Wvggz naar de samenloop Wvggz-Wzd.

Terug naar alle publicaties