MijnGGZWNB

Vlag uit voor Horizontaal Toezicht

Dinsdag 22 november hebben wij samen de Horizontaal Toezicht vlag gehesen! De vlag symboliseert dat wij onze registratie met risicobeheersing voor het zorgprestatiemodel goed op orde hebben. Samen met Coöperatie VGZ hebben wij het instapmodel soepel doorlopen. Een prachtige mijlpaal na een fijne samenwerking!

Door niet meer achteraf onze registratie te controleren, maar deze checks dit jaar in het declaratieproces in te richten volgens vastgestelde functioneel ontwerpen en normenkader dragen wij:

  • gezamenlijk zorg voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven;
  • geven wij gezamenlijk invulling aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven;
  • creëren wij gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid over deze uitgaven naar alle ketenpartijen.

Een feestelijk moment voor de werkgroep dus! Op de foto zie je de leden van de werkgroep en de Raad van Bestuur. Van links naar rechts: Els van Rosendaal, Ezra van Helvoirt, Iftin Mohamud, Marike Deij, Judith Machielsen, Saskia Huijsmans, Quirijn Lok, Els Govers en Hilde Leeuwis! Online waren Stéphanie de Reus en Miranda Pero aanwezig bij de feestelijkheden. 

Terug naar alle publicaties