MijnGGZWNB

Update rondom incidenten op Landgoed Vrederust

Ruim twee weken geleden is GGZ WNB, net als iedereen in de omgeving van Landgoed Vrederust in Halsteren, opgeschrikt door twee los van elkaar staande incidenten. Ze raken ons diep en onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de overleden inwoonster van Halsteren.

De incidenten van de afgelopen weken zorgen er helaas ook voor dat collega’s, omwonenden, cliënten en bezoekers van het Landgoed zich minder veilig voelen, we trekken ons dat erg aan. Graag informeren we u – voor zover mogelijk – over de stappen die wij als GGZ WNB in de afgelopen weken hebben genomen.

Maatregelen
Vanzelfsprekend zijn er naar aanleiding van de incidenten een aantal extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zichtbare maatregelen en onzichtbare. Specifiek kunnen we daarop in dit bericht niet heel diep ingaan, omdat het effect van sommige maatregelen een stuk minder is wanneer ze algemeen bekend worden. Wat we wel kunnen aangeven is dat het gaat om maatregelen die de veiligheidsbeleving op het gehele terrein vergroten. Je kunt hierbij denken aan de tijdelijke inzet van parkeerwachten op het terrein en het onderzoeken van mogelijkheden rondom de verlichting van terrein en gebouwen. In overleg met de politie vinden extra surveillances plaats en is er zoals altijd al nauw contact met de wijkagent en de gemeente.

Natuurlijk wil ook GGZ WNB precies weten hoe deze incidenten hebben kunnen plaatsvinden. Om deze reden hebben we een extern bureau ingeschakeld dat de incidenten grondig zal onderzoeken. Wanneer die onderzoeken gereed zijn, zullen we ook hierover berichten.

Gemeente, buurt en landgoedpartners
Naast onze zorg voor de interne organisatie hebben we de afgelopen weken uitgebreid gesproken met de vertegenwoordigers van onze landgoedpartners en het comité van buurtbewoners. Deze partijen waarderen het directe contact met ons en we hebben afgesproken om ook de komende tijd goed contact te houden. Natuurlijk was er ook contact met burgemeester Margo Mulder, die verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid in onze gemeente.

Alle fractievoorzitters van de gemeente Bergen op Zoom zijn door ons uitgenodigd voor een gesprek. De burgemeester, haar woordvoerder en enkele beleidsambtenaren waren daarbij ook aanwezig. We hebben aan hen een update gegeven van alle gebeurtenissen. Daarnaast hebben we verteld wat tbs inhoudt en ze geïnformeerd over onze forensische afdeling. Vervolgens hebben we uitgebreid de tijd genomen om alle vragen die er bij de gemeente en de fractievoorzitters leefden te beantwoorden.

Mocht u meer willen weten over wat een forensische afdeling is, dan vindt u hier een duidelijke uitleg van de Nederlandse GGZ.

Ook GGZ WNB wordt geconfronteerd met een toename van drugsoverlast in Bergen op Zoom. De overlast elders lijkt zich verplaatst te hebben naar Landgoed Vrederust, waardoor hier een toename van de overlast wordt ervaren door aanwonenden alsmede de vele zorgcollega’s en cliënten van onze landgoedpartners en natuurlijk ook van GGZ WNB. Wij hebben onder andere hierover woensdagmiddag 25 oktober overleg gehad met de burgemeester. In dit gesprek hebben wij nogmaals benadrukt dat de drugsoverlast in het openbare gebied moet worden aangepakt. We verwachten op korte termijn een uitnodiging te ontvangen voor een afspraak met gemeente, Leger des Heils, politie en wellicht ook de andere landgoed-gebruikers.

Medewerkersbijeenkomsten
U zult begrijpen dat er ook binnen onze eigen organisatie zorgen zijn over de gebeurtenissen. Onze bijna 1100 collega’s zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor circa 5000 cliënten op jaarbasis. Als Raad van Bestuur hebben we daarom in de afgelopen weken onder andere diverse bijeenkomsten georganiseerd om onze medewerkers op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen, gedachten te delen en om vragen te beantwoorden.

We begrijpen dat we hiermee niet meteen alle zorg wegnemen, maar u mag er op vertrouwen dat wij vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en in samenwerking met anderen, alles in het werk stellen om de veiligheid te waarborgen.

Raad van Bestuur GGZ WNB, Els Govers en Quirijn Lok

Terug naar alle publicaties