MijnGGZWNB

Symposium Cliëntenraad op 12 mei 2022 met als thema ‘Herstel en samenwerken vanuit eigen kracht’

De Cliëntenraad van GGZ WNB nodigt je op 12 mei aanstaande van harte uit voor het symposium ‘Herstel en samenwerken vanuit eigen kracht’. De focus komt binnen de GGZ steeds meer te liggen op de eigen regie van de cliënt voor het aanpakken van psychische problemen. De zogeheten ‘herstelondersteunende zorgvisie’.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt tijdens dit symposium besproken hoe daar het beste invulling aan gegeven kan worden binnen GGZ WNB. Door bijvoorbeeld de herstelacademie HerstelXL, waar ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen bij de behandeling van cliënten, en door een nauwere samenwerking met familie en naasten. Vanuit zowel de klinische als ambulante setting. Ook vragen als ‘Hoe zorgen we er als GGZ WNB voor dat onze zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar blijft en hoe moeten we de klinische zorg zien naast de bestaande ambulante zorg’ passeren de revue.

Kortom, een scala aan onderwerpen die samenhangen met ‘eigen kracht’ vanuit de client maar ook vanuit de medewerker en organisatie. Kom ook en laat je horen tijdens dit symposium! Bekijk hieronder het programma voor deze middag.

Locatie: De Ark (het witte kerkje op Landgoed Vrederust) aan het Noachpad 1 in Halsteren (zie hier de plattegrond).
Datum en tijd: 12 mei 2022 van 13.00 uur (inloop) tot 16.30 uur.
Aanmelden: Aanmelden kan hier, deelname is gratis.

Programma
13.00 uur: Inloop

13.30 uur: Opening en welkomstwoord door dagvoorzitter Ruud Jellema en Ine Burger als voorzitter van de Cliëntenraad.

13.40 uur: Manager behandelzaken en klinisch psycholoog/psychotherapeut Iwan Plompen vertelt over het belang van herstelgerichte zorg en samenwerking. Bij specialistische GGZ-zorg ligt de nadruk vaak op vermindering van psychische klachten en minder op het vergroten van de eigen kracht van de cliënt en het maatschappelijk en persoonlijk herstel. Ook wordt er te weinig samengewerkt met familie en naasten. Welke plannen maakt GGZ WNB om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden en welke rol kunnen GGZ wijkteams hierin spelen? Iwan gaat hier tijdens zijn presentatie op in.

14.00 uur: Teamleider zorg Jamie Hulleman en een ervaringsdeskundige van GGZ WNB vertellen over het aanbod van HerstelXL, de herstelacademie van GGZ WNB, en de meerwaarde die ervaringsdeskundigen hierin en in het herstelproces van de cliënt hebben.

14.15 uur: Netty van Vessem, familie-ervaringsdeskundige, vertelt haar eigen ervaringsverhaal.

14.30 uur: De Verpleegkundige Agogische en Verzorgende Adviesraad van GGZ WNB (VAV-AR) heeft als doel om kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van cliëntzorg te bevorderen en ondersteunen. Lisa van Weerdenburg vertelt meer over het werk van de VAV-AR en wat dit in de praktijk inhoudt.

14.45 uur: Pauze – Films worden getoond: ‘Een ode aan alle zorgmedewerkers’ op deze ‘Dag van de zorg’.

15.00 uur: Over de Streep, door ervaringsdeskundigen Joost Meijer en Chantal de Bont. Door samen ‘over de streep’ te gaan met stellingen over o.a. psychische kwetsbaarheid doorbreken we het taboe hierop bij hulpverleners en geven we meer openheid. Een indrukwekkende manier om aan het denken te worden gezet en begrip te creëren rondom het onderwerp psychische kwetsbaarheid.

15.20 uur: Matthijs van Schendel, manager behandelzaken, vertelt over de veranderende visie op zorg. Deze wordt steeds meer vanuit de eigen omgeving gegeven. Een bepaalde groep mensen zal toch altijd een bepaalde vorm van klinische zorg nodig hebben. Hoe moeten we deze klinische zorg zien naast de bestaande ambulante zorg en in hoeverre kan er hier herstelondersteunend gewerkt worden? Met de vernieuwde visie van GGZ WNB in de hand, wordt op deze en andere vragen inzicht gegeven.

15.40 uur: Afsluiting symposium door dagvoorzitter Ruud Jellema.

15.45 uur: Borrel

16.30 uur: Einde symposium

Terug naar alle publicaties