MijnGGZWNB

Strategiebijeenkomst GGZ WNB groot succes

Vandaag werd door GGZ WNB de meerjarenstrategie voor de periode 2022 – 2024 gepresenteerd aan diverse stakeholders. Gastspreker Hanna Verboom was digitaal aanwezig om haar ervaringen in de GGZ te delen met het publiek. Ze gaf vooral mee dat het goed is om het stigma te doorbreken van mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben. Haar advies: Praat erover met je omgeving, zodat je steun vindt bij de mensen om je heen. Zonder hulp herstellen van je aandoening is vrijwel onmogelijk, dus zoek vooral hulp. Ze heeft een korte documentaire gemaakt over haar aandoening – bipolaire stoornis – en schaamt zich er niet meer voor om deze diagnose met de wereld te delen en daarmee het stigma helpen te doorbreken.

Herstel, leren en samenwerken vanuit eigen kracht

Bestuurders Els Govers en Quirijn Lok haakten in op dit verhaal door onder andere te vertellen over de maatschappelijk opgave van GGZ WNB: Samen werken aan een samenleving waar
iedereen zichzelf kan zijn, zonder stigma!

Deze vormt de rode draad in de presentatie die zij gaven “Herstel, leren en samenwerken vanuit eigen kracht”. De nieuwe kernwaarden van GGZ WNB werden ook toegelicht, “samen, respect, vertrouwen en groei”. Tevens bleven de uitdagingen waar we mee van doen hebben niet onbelicht.

Herstelacademie Herstel XL

Na de pauze sprak Angela van Dongen, ervaringsdeskundige bij GGZ WNB. Zij deelde haar persoonlijke ervaringsverhaal en vertelde hoe zij haar eigen ervaring nu inzet voor HerstelXL. De herstelacademie van GGZ WNB die 1,5 jaar geleden is opgericht. Een academie speciaal voor en door ervaringsdeskundigen. Hier kunnen ervaringsdeskundigen hun herstelverhalen met elkaar delen in lotgenotengroepen. Thema’s komen aan de orde, zoals “Hoe ga ik om met terugval?” Ook hier is het belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan door het stigma te doorbreken.

Samenwerking is de sleutel tot succes

Tot slot een interactief gesprek met de stakeholders.

Al met al een inspirerende ochtend waar kennis en ervaringen gedeeld werden met elkaar, en dat alles onder begeleiding van dagvoorzitter Fadoua Alaoui.

Els Govers sprak over Herstel, leren en samenwerken vanuit eigen kracht
Hanna Verboom sprak over haar eigen ervaringen in de GGZ
Angela van Dongen, ervaringsdeskundige bij GGZ WNB
Quirijn Lok over toegang tot zorg en kwaliteit van zorg
Terug naar alle publicaties