MijnGGZWNB

Samen werken aan herstel cliënten met nieuwe GGZ regioteams

Maandag 17 april is GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) gestart met het werken vanuit zes nieuwe GGZ regioteams. Vanuit de GGZ regioteams bieden we onze hulp op meerdere plaatsen binnen de regio aan. Zo is psychische hulp makkelijker en sneller bereikbaar voor onze cliënten. Bovendien maakt dit een nauwere samenwerking met de huisartsen/POH en andere zorgaanbieders in de regio mogelijk. In de GGZ regioteams worden de krachten van de hulpverleners gebundeld, waardoor snel en op maat de juiste hulp geboden kan worden aan onze cliënten. Tevens wordt kort(er)durend en generalistisch gewerkt, waar het kan en meer specialistisch wanneer dat nodig is, met als doel de wachttijden te verkorten.

Vernieuwde werkwijze: sneller inzicht in welke hulp nodig is en wie deze het best kan bieden
Ook de werkwijze na verwijzing door een zorgprofessional naar GGZ WNB is vernieuwd. Nieuwe cliënten krijgen – nadat alle cliënten van de huidige wachtlijst op gesprek zijn geweest – voortaan, na aanmelding bij GGZ WNB, al binnen twee weken een aanmeldgesprek.  Zo kunnen we al vroegtijdig onderzoeken welke hulp nodig is en wie deze hulp het best kan bieden.
Als uit het aanmeldgesprek blijkt dat het aanbod van GGZ WNB passend is, streeft GGZ WNB er vervolgens naar binnen twee weken een intakegesprek in te plannen. Als uit het aanmeldgesprek blijkt dat mogelijk dagbesteding en/of begeleiding meer passend is bij de hulpvraag, krijgt de cliënt geen intakegesprek maar helpt ons cliëntservicepunt de cliënt graag verder met een WMO-aanvraag. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zo snel als mogelijk, op de juiste plaats, met passende zorg, geholpen kan worden.

Samen werken aan herstel
Afhankelijk van de hulpvraag is een ervaringsdeskundige aanwezig bij het intakegesprek. Dit is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad met psychische problemen en (grotendeels) is hersteld en daarom veel kan betekenen voor cliënten en hun naasten. Ook naasten betrekt GGZ WNB graag nog meer bij de gesprekken om de cliënt te ondersteunen.

Gevolgen voor GGZuidland (Basis-GGZ)
Binnen GGZuidland werd enkel Basis-GGZ geboden. Binnen de GGZ regioteams wordt zowel Basis-GGZ als specialistische GGZ geboden, waarmee de naam GGZuidland overbodig is geworden. Daarmee verdwijnt de naam GGZuidland, dat al onderdeel was van GGZ WNB.

Locaties GGZ regioteams
De GGZ regioteams worden stap voor stap op de uiteindelijke locatie gehuisvest binnen de regio. Dit zijn de (tijdelijke) locaties van de GGZ regioteams:

  • Locatie regio Bergen op Zoom Noord: ’t Waterbuurtje 2 Halsteren
  • Locatie regio Bergen op Zoom Zuid: Pater Hermansstraat Bergen op Zoom (tijdelijk)
  • Locatie regio Steenbergen: Hoofdlaan 7 Halsteren (tijdelijk)
  • Locatie regio Roosendaal Oost: Laan van België 55 Roosendaal
  • Locatie regio Roosendaal West: Laan van Brabant 78 Roosendaal
  • Locatie regio Rucphen & Halderberge: Laan van België 55 in Roosendaal (tijdelijk)

 

Terug naar alle publicaties