MijnGGZWNB

Refereerochtend op donderdag 23 juni – Programma in teken van Geestdrift roadshow Tranzo, Tilburg University

Op donderdag 23 juni 2022 staat van 9.00 tot 12.00 uur onze volgende refereerochtend gepland (online in de vorm van een webinar). Het programma staat in het teken van de Geestdrift roadshow van Tranzo, Tilburg University. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk en kan hier.

Programma

 • 09.00 – 09.10 uur: Inleiding door Arno van Dam
 • 09.10 – 10.00 uur: Gezamenlijke besluitvorming
  in de GGZ
 • 10.00 – 10.45 uur: Herstel en inclusie in
  de BW/MO
 • 10.45 – 11.00 uur: Pauze
 • 11.00 – 11.50 uur: Worden problemen na trauma’s allemaal veroorzaakt door deze trauma’s?

Sprekers
Dagvoorzitter is Prof. Dr. Arno van Dam, klinisch psycholoog, bijzonder hoogleraar Antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij Tranzo, Tilburg University en hoofd wetenschappelijk onderzoek bij GGZ WNB.

Referaat 1:
Prof. Dr. K.P. Grootens, hoogleraar, psychiater, klinische farmacoloog, opleider medisch specialisten Reinier van Arkel, ’s-Hertogenbosch/Tilburg University | Tilburg School of Social and Behavioral Sciences | Tranzo.​​​​​​​

Samenvatting
Gezamenlijke besluitvorming wordt door alle partijen in het werkveld gezien als de huidige norm hoe patiënten en hulpverleners met elkaar zouden moeten communiceren. In dit referaat wordt eerst stilgestaan bij de uitgangspunten en historie rond het concept gezamenlijke (of ‘gedeelde’) besluitvorming. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen in de geestelijke gezondheidszorg. De spreker betoogt dat de principes van gezamenlijke besluitvorming goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Echter, een aantal specifieke elementen van de psychiatrische zorg (zoals verplichte zorg, stigma, verminderde wilsbekwaamheid, effect van klachten op de omgeving) maken het erg complex om dit goed vorm te geven in de populatie met ernstige psychische aandoeningen.​​​​​​​
​​​​​​​
Referaat 2:
Dr. Diana Roeg, Tranzo/Tilburg University en Kwintes.​​​​​​​

Samenvatting
De GGZ verplaatst zich steeds meer naar thuis. Hiervoor is een andere manier van ondersteuning en zorg nodig. FACT en BW/MO zijn de belangrijkste eerste ontwikkelingen geweest in de ambulantiseringsbeweging van de GGZ. De ontwikkelingen gaan door. BW/MO, destijds ontstaan om een alternatief verblijf te bieden voor de psychiatrische kliniek, heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het maakt onderdeel uit van het sociale domein en heeft samen met de behandel GGZ, de sociale organisaties en zelfinitiatieven een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wijkgerichte ggz. Binnen de BW/MO wordt naast woonbegeleiding aan participatie en herstel gewerkt. Zo wordt er gebruik gemaakt van rehabilitatiemethodieken als SRH en IRB, trajectbegeleiding als IPS, ervaringsdeskundigheid, peer-to-peer interventies en financiële begeleiding, budgetbeheer en budgetcoaching. Ook ontwikkelt de BW/MO zich met nieuw aanbod en faciliteiten in de herstelgerichte woonbegeleiding.

BW/MO heeft, internationaal, anders dan de behandel GGZ nog maar een beperkte onderzoekstraditie. Hierdoor is er weinig bekend over de aantallen en aard van de cliënten en de bijdrage ervan aan de kwaliteit van leven, sociale inclusie en herstel. Nu, samen met de inhoudelijke ontwikkelingen komt ook de wetenschappelijke onderbouwing op gang. Kwintes heeft als eerste BW/MO instelling een onderzoeksprogramma in huis opgezet. Ook een aantal andere BW/MO instellingen heeft inmiddels een onderzoekslijn. Samen met Valente hebben zij in 2020 een Landelijke Onderzoeksagenda vastgesteld. In het veld wordt met de brancheorganisaties en lectoraten samen aan kennisbundeling en -benutting gewerkt.
Aan de hand van de meest recente studies wordt verteld over wat er bekend is over het herstel en de participatie van mensen met langdurende psychische problematiek, de zogenaamde EPA doelgroep, en de rol van de BW/MO in de ambulantisering.

Referaat 3:
Prof. dr. Peter G. van der Velden, Centerdata, Tilburg & Tranzo, Tilburg University, Tilburg.

Samenvatting
Ieder jaar wordt ruim 10% van de volwassen getroffen door potentieel traumatische gebeurtenissen, zoals fysiek geweld, (verkeers-)ongevallen en serieuze bedreigingen. Onderzoek toont dat bij getroffenen meer psychische problemen voorkomen dan bij niet-getroffenen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld werk, financiële en sociale problemen. Deze problemen worden doorgaans toegeschreven aan betreffende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld in de criteria van PTSS. In dit referaat gaan we in op de vraag of dit algemene beeld klopt aan de hand van case- en empirische studies bij uiteenlopende groepen variërend van politie tot getroffen burgers.

Overige informatie

 • Voor dit programma is de accreditatieaanvraag in behandeling bij NVvP, FGzPt, VVGN en VSR.
 • Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
 • Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

Doelgroep
Psychiaters (i.o.), Klinisch psychologen (i.o.), GZ psychologen (i.o.), artsen (i.o.), verslavingsartsen, psychologen, Verpleegkundig Specialisten (i.o.), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en andere hulpverleners in de GGZ en daarbuiten zoals huisartsen, maatschappelijk werk en slachtofferhulp.​​​​​​​

Aanmelden voor deze digitale refereerochtend kan hier.

Terug naar alle publicaties