MijnGGZWNB

Quirijn Lok nieuw lid Raad van Bestuur GGZ WNB

De Raad van Toezicht van GGZ WNB heeft Quirijn Lok (35) aangesteld als lid van de Raad van Bestuur. Quirijn start op 1 april 2022. Hij vormt samen met huidig bestuurder Els Govers het collegiaal bestuur van GGZ WNB.

Quirijn: “Zeer gemotiveerd begin ik aan deze mooie uitdaging. Ik dank GGZ WNB voor het vertrouwen dat ze in mij stelt. Samen gaan we werken aan een duurzaam (financieel) gezonde organisatie waarbij aandacht voor onze cliënten, collega’s en goede specialistische zorg leidend zijn.”

Quirijn Lok is sinds juli 2019 werkzaam bij GGZ WNB als manager Finance & Control en is tevens verantwoordelijk voor de onderdelen vastgoed, facilitair, zorgcontractering en ICT. Quirijn heeft als financial en manager ruime ervaring binnen de zorg, GGZ en VVT, in de volle breedte van bedrijfsvoering.

Quirijn: “Samen met eenieder geef ik graag vorm en inhoud aan de recent vastgestelde visie en meerjarenstrategie van GGZ WNB. In dat perspectief gaat mijn aandacht in eerste instantie uit naar het versterken van onze marktpositie, regionale samenwerking, innovatie, het boeien en binden van medewerkers en duurzaamheid.”

Terug naar alle publicaties