MijnGGZWNB

Officiële start van Medische Staf GGZ WNB door ondertekening convenant

Vandaag is de Medische Staf van GGZ WNB officieel van start gegaan. De Raad van Bestuur van GGZ WNB feliciteert de Medische Staf met hun oprichting en wenst hen veel succes bij hun werkzaamheden. We zien de samenwerking met de Medische Staf als een belangrijke nieuwe stap binnen GGZ WNB waarbij we streven naar meer medezeggenschap van diverse organen en gremia binnen onze organisatie.

Els Govers, lid Raad van Bestuur, en Miranda Nuijten, voorzitter van de Medische Staf, ondertekenden het convenant waarmee de start een feit is. De Medische Staf komt voort vanuit de Medische Raad. Het idee van een Medische Staf is gebaseerd op het model dat in ziekenhuizen al langer in gebruik is, om medische professionals een gremium te bieden om met de Raad van Bestuur in gesprek te kunnen gaan over de waarborging van de kwaliteit van zorg. Deze vorm van medezeggenschap was nog niet aanwezig binnen GGZ WNB. Het is een adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur mag geven. Het bestuur van de Medische Staf en de Raad van Bestuur hebben daarnaast op regelmatige basis overleg met elkaar.

De Medische Staf heeft als doel de belangen van de leden te behartigen en gaat ook meedenken over de richting en koers van de organisatie. Over alles wat de medische beroepsuitoefening raakt kan de Raad van Bestuur de mening van de Medische Staf vragen of kan de Medische Staf ongevraagd advies uitbrengen. De Medische Staf levert met zijn input een bijdrage aan de verantwoordelijkheid die door allen gedragen wordt, namelijk het beoefenen van het vak op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Primair staat de staf voor de medische beroepsuitoefening die onlosmakelijk verbonden is met het werk van collega’s uit andere disciplines. Daarmee is meteen duidelijk dat de Medische Staf de samenwerking wil zoeken met de collega’s, in het belang van de leden, maar ook van de instelling. Het bestuur van de Medische Staf zal daartoe contacten gaan onderhouden met de verschillende disciplines.

Terug naar alle publicaties