MijnGGZWNB

Mannen Tegen Agressie: webinarreeks voor professionals

GGZ WNB organiseert in de maand juni een viertal online webinars vanuit het subsidieproject: “Ontwikkeling en innovatie van de zelfhulpgroepen Mannen Tegen Agressie”. Het webinar is bedoeld voor professionals (uitvoering, beleid, kwaliteit) en betrokken managers die in hun werk te maken krijgen met slachtoffers en/of plegers van huiselijk geweld, kindermishandeling of seksuele mishandeling.

Het webinar wordt verzorgd door GGZ WNB-collega prof. dr. Arno van Dam, klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij bij Tranzo, Tilburg University en Remco van Ierssel, voormalig pleger en ervaringsdeskundige bij GGZ WNB. Zij geven handvatten voor de omgang met plegers van huiselijk geweld en reiken tips aan hoe een pleger te motiveren hulp te zoeken. Tevens is er gelegenheid tot onderlinge uitwisseling van ervaringen en het stellen van vragen. Hier lees je meer informatie.

De data van de vier webinars zijn:

01-06-2023 -> 15.00 – 16.00 uur
15-06-2023 -> 10.00 – 11.00 uur
22-06-2023 -> 15.00 – 16.00 uur
29-06-2023 -> 10.00 – 11.00 uur

Aanmelden Mannen Tegen Agressie

Aanmelden kan bij de WNB Academie, Judith van Veldhoven, via j.vanveldhoven@ggzwnb.nl. Vermeld in deze mail het webinar van uw voorkeur. Doe dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk een week voor het betreffende webinar omdat plekken beperkt zijn (20 deelnemers per webinar). U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging met daarin de Teamslink waarmee u online kunt deelnemen aan het webinar.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de regiogemeenten West-Brabant.

Terug naar alle publicaties