MijnGGZWNB

Internationale publicatie door GGZ WNB collega’s over het belang van interventies voor effectieve cognitief gedragstherapeutische groepstherapie

Binnen GGZ WNB wordt er effectonderzoek gedaan naar de groep ‘Niet meer door het Lint’, een cognitief gedragstherapeutische groepstherapie voor mensen met agressieproblematiek. In effectonderzoek is het toenemend van belang om niet alleen te kijken of er effect is, maar ook wat een behandeling effectief kan maken. Hierbij is het onder meer van belang om te kijken hoe een behandeling wordt uitgevoerd en wat therapeuten doen of juist niet doen.

Om te onderzoeken welke therapeutische interventies binnen de groep ‘Niet meer door het Lint’ worden ingezet zijn audio opnames gemaakt van groepssessies die vervolgens verbatim zijn uitgeschreven. Hierbij is gekeken welke interventies door therapeuten zijn gedaan en hoe deze in categorieën konden worden ondergebracht. Uiteindelijk zijn er 15 verschillende interventies gevonden, 7 interventies die kunnen worden geclassificeerd als cognitief gedragstherapeutische interventie en 8 die kunnen worden geclassificeerd als algemeen groepstherapeutische interventies. De interventies zijn beschreven in een scorelijst die kan worden gebruikt bij vervolgonderzoek naar behandeleffectiviteit. GGZ WNB collega’s Carola Van Tilburg en Arno van Dam publiceerden hierover samen met Edith de Wolf-Jacobs, Corine de Ruiter en Tom Smeets een artikel in het International Journal of Group Psychotherapy. Zij concluderen dat procesgeoriënteerde groepstherapeutische interventies essentieel zijn voor effectieve cognitief gedragstherapeutische groepstherapie.

Lees hier het artikel.

Terug naar alle publicaties