MijnGGZWNB

Ineke Strijp vertrekt als bestuurder

“De klus is geklaard”

In goed overleg met de Raad van Toezicht heeft Ineke Strijp besloten dat zij als voorzitter van de Raad van Bestuur per 1 juni GGZ Westelijk Noord-Brabant gaat verlaten. Ineke was sinds 2016 bestuurder van de organisatie en sinds 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij haar aanstelling vijf jaar geleden was haar belangrijkste opdracht om GGZ WNB weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Daarin is zij zonder meer geslaagd. Nu de organisatie er veel beter voorstaat vindt zij het tijd voor een nieuwe uitdaging.

Erkentelijk
Rob van Dam, voorzitter van de Raad van Toezicht zegt: “Ineke is een gedreven en deskundig bestuurder. Door haar toedoen bevindt de organisatie zich nu in een veel betere financiële positie dan in 2016. Daar gingen moeilijke jaren met soms ingrijpende beslissingen aan vooraf. Echter beslissingen die ook hebben geresulteerd in een sterk toekomstperspectief met nieuwe mogelijkheden voor de organisatie.

We zijn Ineke dan ook zeer erkentelijk voor haar inspanningen die ze heeft geleverd. Haar drijfveer is daarbij geweest om cliënten echt centraal te stellen en mogelijkheden te creëren voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Nadat de organisatie in rustiger vaarwater is gekomen, heeft zij de kaders neergezet, waarbinnen de zorgprofessionals de herstelgerichte zorgvisie en het herstelgericht werken verder vorm kunnen geven.”

Ecologisch Zorglandschap
Naast een financieel gezonder bedrijf laat Ineke ook een stevige invulling van een ecologisch zorglandschap achter op Landgoed Vrederust. De basis hiervan is gelegd, de vijf verschillende zorgaanbieders op het terrein gaan zorg bieden aan elkaars cliënten en/of bewoners. Naast zorg aanbieden zijn er ook gezamenlijke opleidingstrajecten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het LandGoedLeren, gestart september 2020.

We wensen Ineke het allerbeste voor de toekomst en danken haar voor haar enorme inzet.

Terug naar alle publicaties