MijnGGZWNB

“Ik heb ontdekt hoe leuk je werk je leven kan maken”

Al kort na haar afstuderen ontdekte Petra Maas dat de zorg bij haar past. “Ik vind het boeiend om te zien dat mensen de kans krijgen om te herstellen. Het maakt je werk heel betekenisvol.” Ze begon als secretaresse, maar maakte een flinke carrièreswitch en werkt tegenwoordig als Teamleider Zorg Ouderen Ambulant.

Petra herinnert zich haar eerste werkdag nog goed. “Ik was 18 jaar oud toen ik als secretaresse op de Lake kwam werken. Dat was behoorlijk spannend. Mijn vader bracht mij met de auto met mijn fiets achterin naar Vrederust toe. Ik wist eigenlijk niks van het landgoed. Er ging een nieuwe wereld voor me open.”

Twintig jaar lang werkte ze als secretaresse op de opnameafdeling. “Toen ik kinderen kreeg ging ik parttime werken, en voor je het weet ben je zo een hele tijd verder. Om mijn horizon te verbreden ben ik op den duur overgestapt naar de zorgadministratie. Als consulent adviseerde ik de resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s) over de zorgadministratie. Dat deed ik voor de Ouderenpsychiatrie, Jeugd en Forensisch.”

Het coachen van collega’s beviel Petra erg goed. “Ik werkte als coördinator van de decentrale zorgadministratie vooral in de bedrijfsmatige kant van de organisatie. Dat maakte me nieuwsgierig naar het primaire proces, de zorg. Toen er een vacature voor teamleider ouderen kwam heb ik met succes gesolliciteerd. Sinds april 2019 ben ik teamleider van het ambulante team”, vertelt ze. “Zelf zie ik geen cliënten, maar zorg ervoor dat mijn collega’s goede zorg kunnen leveren.”

Belangrijke rol

Verbondenheid met GGZ WNB is volgens Petra het geheim achter haar lange loopbaan. “Het is bijzonder dat er in zo’n grote organisatie zoveel verbondenheid met elkaar is. Dat gevoel heb ik altijd gehad. Tijdens hoogtepunten, maar zeker ook in moeilijke periodes in mijn leven, heb ik altijd veel betrokkenheid van collega’s ervaren. Toen besefte ik hoe een belangrijke rol je werk in je leven inneemt en ook hoe leuk het je leven kan maken. Ik heb die verbondenheid met GGZ WNB altijd gehad. En op de momenten dat ik meer uitdaging zocht, vond ik die ook. Dat is het voordeel van een grote organisatie: je kunt altijd intern switchen, waardoor het boeiend blijft.”

“Op de momenten dat ik meer uitdaging zocht, vond ik die ook. Dat is het voordeel van een grote organisatie: je kunt altijd intern switchen, waardoor het boeiend blijft.”

Ontwikkelingen

De ggz is de afgelopen jaren flink veranderd merkt Petra op. “Steeds meer zorg wordt in de wijk in plaats van op het landgoed geleverd. Hierdoor wordt de ggz beter zichtbaar in de samenleving. Een mooie ontwikkeling!” Door haar eerdere functies kent Petra ook de bedrijfsvoeringkant van de zorg. “Invoering van marktwerking in 2006 heeft de zorg commerciëler gemaakt. Financiers hebben veel invloed op de zorg. Toch vind ik dat we vooral de kwaliteit en inhoud van de zorg voorop moeten stellen. Het is een mooie uitdaging om daar balans in te zoeken. We moeten focussen op wat goed is voor de cliënten. Daar hebben ze recht op.”

Nieuwe inspiratie

Petra heeft de afgelopen jaren heel wat collega’s zien komen en gaan. De fusie van Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust met RIAGG en RIBW in 2001 betekende meer en andere collega’s. “Natuurlijk is het jammer als collega’s vertrekken, want ze nemen een hoop ervaring mee. Aan de andere kant zorgen nieuwe collega’s voor nieuwe inspiratie. Het leuke van mijn functie is dat ik mag bekijken hoe mensen binnen het team het best tot hun recht komen. Onderlinge verschillen zijn leuk, want diversiteit zorgt voor kwaliteit en een breder gezichtsveld.”

Terug naar alle publicaties