MijnGGZWNB

GGZ WNB, Emergis en GGz Breburg ondertekenen samenwerkingsconvenant tijdens werkbezoek aan Forensische high intensivecare afdeling

Vandaag hebben de bestuurders van GGZ WNB, Emergis en GGz Breburg een belangrijke mijlpaal bereikt door het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant FHIC. Het convenant bevestigt de samenwerking tussen de drie instellingen en legt de basis voor een gezamenlijke inzet op het gebied van forensische zorg. Het hoogtepunt van het werkbezoek was een rondleiding op de Forensische high intensivecare afdeling (FHIC) van GGZ WNB, FHIC de Mare.

Vorig jaar juni is de FHIC in samenwerking met Emergis en GGZ Breburg van start gegaan op de Mare. De FHIC is bedoeld voor volwassen (forensische) patiënten met agressief en/of gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychiatrische aandoening. Het richt zich op complexe problematiek die niet adequaat behandeld kan worden binnen bestaande zorg- en begeleidingssystemen, en biedt ondersteuning in situaties waar behandelteams ontlast moeten worden, vastgelopen behandelingen weer op gang gebracht moeten worden, en er consultatie nodig is op het gebied van behandeling en benadering. Hoofddoel is het voorkomen van verdere ontwrichting bij verwijzende behandelaars, het verminderen van recidive bij cliënten, en hen helpen om de regie over het eigen leven terug te krijgen.

Het convenant werd in het hoofdgebouw bij GGZ WNB ondertekend door bestuurder Gerco Blok van Emergis, Alex de Ridder van GGz Breburg en Els Govers van GGZ WNB. Het is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de drie organisaties om de kwaliteit en toegankelijkheid van forensische zorg te verbeteren. Door de krachten te bundelen, streven de instellingen ernaar om optimale zorg te bieden aan cliënten met complexe forensische problematiek.

Na het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant werd gezamenlijk naar de FHIC gewandeld. De bestuurders kregen hier een rondleiding en een inkijkje op de afdeling welke zich kenmerkt door de presentiebenadering. Deze benadering erkent de fundamentele waarde van een goede relatie tussen zorgverlener en cliënt als basis voor hulp en ondersteuning.

Het convenant tussen GGZ WNB, Emergis en GGz Breburg vormt een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van forensische zorg in de regio. Het legt de basis voor een nauwe samenwerking en kennisuitwisseling tussen de instellingen, waardoor er een synergie ontstaat die ten goede komt aan de cliënten en de bredere gemeenschap.

Voor een digitaal kijkje op onze FHIC, zie hier dronebeelden van de afdeling.

Terug naar alle publicaties