Els Govers kondigt vertrek aan

Els Govers heeft besloten om per 1 januari 2025, of zoveel later als noodzakelijk voor een warme overdracht aan haar opvolger, haar werkzaamheden als bestuurder van GGZ WNB neer te leggen. Vanaf 1 september 2019 was Els Govers lid van de Raad van Bestuur. Na ruim vijf jaar intensief en toegewijd te hebben gewerkt, neemt zij afscheid van GGZ WNB.

Els Govers heeft besloten om per 1 januari 2025, of zoveel later als noodzakelijk voor een warme overdracht aan haar opvolger, haar werkzaamheden als bestuurder van GGZ WNB neer te leggen. Vanaf 1 september 2019 was Els Govers lid van de Raad van Bestuur. Na ruim vijf jaar intensief en toegewijd te hebben gewerkt, neemt zij afscheid van GGZ WNB.

Els Govers licht toe: “De afgelopen vijf jaren waren enerverend, inspirerend, en zijn vooral omgevlogen. Die eerste periode werd gekenschetst door twee belangrijke ontwikkelingen. Allereerst de coronacrisis. Ik ben er trots op hoe we met elkaar die moeilijke periode in onze regio zijn doorgekomen. Niet alleen intern, maar ook met de regionale samenwerkings-partners. Een andere belangrijke ontwikkeling was mijn positionering als inhoudelijk bestuurder. Daarbij heb ik doelbewust mijn eigen ervaringen als cliënt in de GGZ ingezet, door er steeds meer open over te zijn. Het bracht mij veel gesprekken met collega’s binnen en buiten de organisatie, die daardoor ook open durfden te zijn over hun eigen kwetsbaarheden. Zelfstigma is lastig te bestrijden en het helpt om daar over te spreken, zowel binnen als buiten de GGZ.

Ik ben blij dat we dit tevens in 2022 hebben vertaald naar onze strategische koers, waarbij we expliciet onze maatschappelijke opdracht hebben geherformuleerd in: Het bestrijden van stigma op psychische kwetsbaarheid. Vanuit die strategische koers vloeide als vanzelf voort dat we onze zorg anders wilden organiseren: minder aanbod- of diagnosegericht, maar veel meer mensgericht en vraaggestuurd. In de regioteams werken we hieraan; geïntegreerde teams voor alle mensen uit de regio die een vraag hebben op het gebied van mentale gezondheid. En in nauwe samenspraak met het sociaal domein, de huisartsen en andere belangrijke partners. Het is echt fijn om te merken dat dit ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt, onder meer in het samenwerken rond het Integraal Zorg Akkoord.

Aan de vooravond van mijn 65e verjaardag is het evenwel tijd geworden om mij voor te bereiden op een andere levensfase, zeker nu de eerste kleinkinderen zich aandienen. Er is voldoende tijd om een opvolger te vinden aan wie ik mijn werkzaamheden kan overdragen. Tot aan mijn vertrek blijf ik uiteraard mijn werk doen.”
De Raad van Toezicht is Els dankbaar voor haar inzet voor GGZ WNB. Olvi Zanin, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Els heeft met haar open houding de verbinding tot stand gebracht tussen GGZ WNB, haar medewerkers en haar omgeving. Mede door Els zijn stappen gezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Els is inspirator geweest van het op een andere manier kijken naar mentale gezondheid. Zij heeft GGZ WNB weer op de kaart gezet en de organisatie maakt meer dan voorheen weer deel uit van de samenleving. Er is mede door Els gebouwd aan nauwe betrekkingen met zorgpartners zowel binnen als buiten de regio. Wij respecteren het besluit van Els om een nieuwe levensfase in te gaan en wensen haar hierbij heel veel geluk”

De Raad van Toezicht start binnenkort samen met Quirijn Lok, collegabestuurder, met de werving en selectie van een nieuwe zorginhoudelijk bestuurder.