MijnGGZWNB

EDIT: van pilotproject naar vast zorgonderdeel

Eind februari was het feest voor het EDIT*-projectteam van GGZ WNB. De reden: het succesvol afronden van de projectfase voor de vroegtijdige herkenning en behandeling van een risico op ernstige psychische klachten bij mensen die last hebben van bijzondere ervaringen. Nu is het tijd EDIT te borgen en verder uit te rollen. GZ-psycholoog Ellen Mens, kortgeleden benoemd tot specialismeleider Psychose, en Karen Van Winckel, GZ-psycholoog en in opleiding tot klinisch psycholoog, vertellen erover.

Ellen:”Drie jaar geleden koos ik voor werken met cliënten die kampen met ernstige psychiatrische aandoeningen, waaronder psychose. Het bleek een heel goede keuze, onder andere omdat ik daardoor mijn steentje heb kunnen bijdragen aan het op poten zetten van EDIT.”

Karen: “Mijn activiteiten als leider van het EDIT-projectteam vielen binnen de managementopdracht voor mijn opleiding tot klinisch psycholoog. Dat ik daarmee ook iets kon betekenen voor de kwetsbare groep waar EDIT zich op richt, vond ik een mooie meerwaarde.”

Ellen: “Op verzoek van bestuursvoorzitter Els Govers begon de EDIT-projectgroep in mei 2021 met de benodigde voorbereidingen voor het project. Andere GGZ-instellingen in Nederland hadden EDIT al langer op de rit en het werd hoog tijd dat GGZ WNB deze zorg ook ging aanbieden.”

Karen: “De projectfase liep van januari tot en met juni 2022 en werd daarna verlengd tot eind februari van dit jaar. EDIT, dat een belangrijke preventieve functie heeft, is nu een vast onderdeel van de organisatie. In de projectfase werkten we met twee zorgteams. Dit aantal wordt vanaf nu gaandeweg uitgebreid, zodat uiteindelijk alle cliënten die een beroep doen op GGZ WNB worden gescreend en zo nodig passende ondersteuning krijgen. Samen met eenteamleider gaat Ellen, die kortgeleden werd benoemd tot specialismeleider Psychose, EDIT borgen en verder uitrollen.”

Ellen: “Ik heb ontzettend veel zin om als specialismeleider Psychose aan de slag te gaan en nog meer te kunnen bijdragen aan de zorg voor onze cliënten. Mijn passie voor de ggz is al heel groot en ik verwacht dat die alleen nog maar zal groeien. Overal binnen GGZ WNB werken mensen met kennis van en ervaring met psychose. Mijn taak wordt het bundelen van al die expertise.

“Ons zorgbeleid op het gebied van psychose is nog in ontwikkeling. De bijdrage die ik daar als specialismeleider aan mag leveren, mag ik zelf vormgeven en dat vind ik heel aantrekkelijk. Kriskras door onze organisatie navigeren, de schakel vormen tussen medewerkers, van alles tegenkomen en daarmee aan de slag gaan: top! Doel van al deze activiteiten is het goed op de kaart zetten van de psychosezorg. Dankzij GGZ WNB is er nu ook een EDI-Team voor cliënten in onze regio. Het maakt de zorgwaaier van onze organisatie nóg completer, en daar word ik blij van.”

*WAT IS EDIT?
EDIT is de afkorting voor Early Detection and Intervention Team. EDIT richt zich op het vroegtijdig opsporen van bijzondere ervaringen en biedt een behandeling hiervoor aan. Tijdens deze behandeling leer je waar de bijzondere ervaringen vandaan komen, hoe je er het beste mee kunt omgaan en hoe de ervaringen zo min mogelijk invloed op jouw leven kunnen hebben.

Terug naar alle publicaties