MijnGGZWNB

De data voor onze referaten in 2021 zijn bekend, noteer ze in uw agenda!

Vier keer per jaar organiseren wij binnen GGZ WNB refereerochtenden. Doelstelling hiervan is om op wetenschappelijk niveau kennis te delen. Dat kan gaan over een nieuwe behandelmethode, de presentatie van een lopend onderzoek, het delen van specifieke kennis, of een eindreferaat als afronding van een opleiding.

De refereerochtenden zijn voornamelijk bedoeld voor psychiaters (i.o.), verslavingsartsen, psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.), verwijzers en/of behandelaren die werken met (complexe) PTSS en verpleegkundigen, maar ook andere professionals zijn van harte welkom. Deelname aan deze refereersessies is gratis.

In 2021 vinden de refereerochtenden op onderstaande data plaats. Tijd: van 9.00 – 12.00 uur.
Zodra meer bekend is over de onderwerpen en waar ze zullen plaatsvinden (of online) zullen wij u dit laten weten.

Data refereerochtenden 2021

  • 23 maart
  • 3 juni
  • 5 oktober
  • 9 december
Meer info over refereerochtenden
Terug naar alle publicaties