MijnGGZWNB

Complimenten én verbeterpunten voor de psychologen-opleidingen van GGZ WNB

GGZ WNB is een erkende praktijkinstelling voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog (samen: de P-opleidingen). Op deze manier zorgen we voor gekwalificeerde psychologen die volgens de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) een beschermde titel mogen dragen en zelfstandig het beroep kunnen uitoefenen.

Om goede kwaliteit van een opleiding te garanderen wordt deze periodiek onder de loep genomen door een visitatiecommissie die uit onafhankelijke deskundigen buiten onze organisatie bestaat. Tijdens onze laatste visitatie complimenteerde de visitatiecommissie ons met “een competent en betrokken opleidersteam, waarover de opleidelingen tevreden zijn”.

Zoals steeds waren er ook aandachtspunten en formuleerde de visitatiecommissie een aantal adviezen om de kwaliteit van de P-opleidingen te verbeteren. Het betreft onder andere: meer individuele begeleiding door de praktijkopleider; een sterkere verbinding van de opleideling met het team waarin deze werkzaam is; meer aandacht voor de positie en de toekomstmogelijkheden van de opleidelingen binnen de organisatie. We waarderen de constructieve feedback van de visitatiecommissie en zijn hiermee meteen aan de slag gegaan.

Terug naar alle publicaties