MijnGGZWNB

Bestuur van de NZa wijst meer indirecte tijd toe aan groepsbehandeling

Het afgelopen jaar heeft onze collega Marc Daemen, P-opleider en klinisch psycholoog, zich als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en -Psychotherapie (NVGP) sterk gemaakt voor een beter tarief voor groepsbehandelingen. Er bleek namelijk een weeffout te zitten in het Zorgprestatiemodel (ZPM), in het nadeel van groepstherapie. De norm voor indirecte tijd per groepsconsult stond niet in verhouding tot die voor individuele contacten, terwijl de NZa met de nieuwe bekostigingssystematiek juist een gelijk speelveld beoogde. Op een mailactie door NVGP-leden en sympathisanten volgden maanden van intensief overleg met de NZa, en werd een gezamenlijk met andere partners aangeboden reparatievoorstel om meer indirecte tijd toe te rekenen aan groepsbehandeling, uiteindelijk overgenomen door de Nza. Dit betekent concreet dat we opnieuw een billijke vergoeding voor groepstherapie zullen ontvangen en dat we deze effectieve behandelvorm voluit kunnen gaan inzetten om meer cliënten te helpen en de wachtlijsten weg te werken. Een mooi resultaat dat nooit zou zijn bereikt zonder de massale steun uit het veld!

Terug naar alle publicaties