Geen opnames meer op De Kade in Bergen op Zoom

Op De Kade in Bergen op Zoom worden jongvolwassenen klinisch behandeld. Onze collega’s op De Kade hebben de afgelopen tien jaar hard gewerkt om maximale zorg voor cliënten in een veilige omgeving mogelijk te maken. Echter, als gevolg van diverse omstandigheden, waaronder bezuinigingen op instellingsniveau en instellingbrede beddenreductie, heeft de Raad van Bestuur van GGZ WNB onlangs het voorgenomen besluit moeten nemen om De Kade per 1 januari 2018 te sluiten. De cliënten van De Kade zijn inmiddels overgeplaatst naar andere locaties binnen GGZ WNB. Als gevolg van dit besluit worden er per heden geen opnames meer gedaan op De Kade. Jongvolwassenen kunnen nog wel opgenomen worden binnen andere klinische afdelingen, maar niet meer volgens een specifiek op de doelgroep afgestemd zorgpad. Voor verwijzers geldt: wilt u hierover meer informatie of overleg neemt u dan contact op met het secretariaat van het Intake Kern Team (IKT), telefoon 0164-289496, e-mail: intakekernteam@ggzwnb.nl.