Werken in de Forensische Zorg

Werken in de Forensische Zorg

In de Forensische Zorg moet je verder kunnen kijken. Want je werkt op het snijvlak van het strafrecht en de zorg. Je krijgt te maken met mensen die een psychiatrische of psychische stoornis hebben en in aanraking zijn geweest met politie en justitie. Dan kan behandeling worden opgelegd waarbij de veiligheid van de samenleving voorop staat. Dat betekent werken op het allerhoogste niveau in de zorg. En dat vraagt om mensen die in staat zijn om te werken op de top van de toppen van hun kunnen. Dat vraagt om mensen die verder kunnen kijken. Onlangs is de website Werken in de Forensische Zorg gelanceerd om aandacht te geven aan deze vorm van zorgverlening binnen de ggz. Hier staan verhalen op van mensen die in de Forensische Zorg.

Werken in de Forensische Zorg. Daar moet je klaar voor zijn. Lees meer over wat werken in de forensische zorg betekent: https://lnkd.in/eWAqUXN

Heb je interesse? Momenteel hebben we de volgende 'forensische' vacatures: