Team FACT Roosendaal-stad behaalt CCAF keurmerk met een 8,4

Team FACT Roosendaal-stad behaalt CCAF keurmerk met een 8,4

Het team FACT Roosendaal-stad van GGZ WNB heeft het CCAF keurmerk volgens de veldnormen FACTs2017 ontvangen van het CCAF. Het FACT-team behaalde een prachtige score van 8,4.

 

De cliënten die door het Flexible ACT-team (FACT) worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

 

Het CCAF toetst de kwaliteit van (Flexible) ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

 

Het team FACT Roosendaal-Stad is nu opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF, te vinden op:

http://ccaf.nl/keurmerkregister/

 

Het CCAF voert jaarlijks zo’n 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en de stichting zelf is te vinden op www.ccaf.nl.