Onze locaties

Op onze GGZ-locaties bieden we je ondersteuning bij jouw herstel. Ontdek hier welke van onze locaties zich in jouw buurt bevinden. Op al onze terreinen en binnen onze gebouwen en afdelingen is ons huisreglement van kracht. Het niet naleven hiervan kan leiden tot ontzegging van toegang.

Locaties
 • Damastberg

  Woonondersteunende Zorg (Volwassenen)

  Damastberg 149-157
  4708 DC Roosendaal
 • Laan van België

  Kinder-, jeugd en jongvolwassenenpsychiatrie
  GGZ regioteam Roosendaal Oost 
  GGZ regioteam Ruchpen & Halderberge (tijdelijk)

  Laan van België 55
  4701 CJ Roosendaal
 • Laan van Brabant

  GGZ regioteam Roosendaal West

  Laan van Brabant 78
  4701 BL Roosendaal
Hoe kan ik hulp krijgen?

Om bij ons in behandeling te komen moet je een verwijzing van je huisarts of andere zorgprofessional hebben. Een aanmelding bij GGZ WNB verloopt altijd via zorgprofessionals. Denk hierbij aan:

 • Huisarts of praktijkondersteuner
 • Bedrijfsarts
 • Specialist
 • Hulpverleners van psychiatrische praktijken / instellingen
 • Jeugdprofessionals (gemeenten / Bureau Jeugdzorg)