Onze locaties

Op onze GGZ-locaties bieden we je ondersteuning bij jouw herstel. Ontdek hier welke van onze locaties zich in jouw buurt bevinden. Op al onze terreinen en binnen onze gebouwen en afdelingen is ons huisreglement van kracht. Het niet naleven hiervan kan leiden tot ontzegging van toegang.

Locaties
 • Broersblok

  Woonondersteunende Zorg (Volwassenen)

  Broersblok 2-14
  4613 GT Bergen op Zoom
 • De Kade

  Woonondersteunende Zorg (Volwassenen) 

  Karel doormanstraat 1-31
  4624 EX Bergen op Zoom
 • Joulehof

  Kinder-, jeugd en jongvolwassenenpsychiatrie
  Regioteam Bergen op Zoom Noord.

  Joulehof 14
  4622 RG Bergen op Zoom
 • Pater Hermansstraat

  GGZ regioteam Bergen op Zoom Zuid (tijdelijk)

  Pater Hermansstraat 1
  4615 DD Bergen op Zoom
 • RESO Koepelstraat

  Resocialisatie / Woonondersteunende Zorg (Volwassenen)

  Koepelstraat 77-83
  4611 LR Bergen op Zoom
Hoe kan ik hulp krijgen?

Om bij ons in behandeling te komen moet je een verwijzing van je huisarts of andere zorgprofessional hebben. Een aanmelding bij GGZ WNB verloopt altijd via zorgprofessionals. Denk hierbij aan:

 • Huisarts of praktijkondersteuner
 • Bedrijfsarts
 • Specialist
 • Hulpverleners van psychiatrische praktijken / instellingen
 • Jeugdprofessionals (gemeenten / Bureau Jeugdzorg)