Klachten

 

Onze medewerkers doen hun uiterste best. Daar mag u op rekenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Klachten en kritische opmerkingen beschouwen wij als een gratis advies en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van onze zorgverlening. Aarzel dus niet om het ons te laten weten als u niet tevreden bent. Bespreek uw ontevredenheid zo snel mogelijk met de direct betrokkene(n), een gesprek lost vaak veel op. Mocht u samen niet tot een oplossing komen of vindt u het lastig om die persoon er rechtstreeks op aan te spreken, dan kunt u hulp vragen aan bijvoorbeeld de leidinggevende van de afdeling of de patiëntvertrouwenspersoon.

Klachtenfunctionaris

U kunt uw klacht ook bespreken met de klachtenfunctionaris. Bij de klachtenfunctionaris kunt u terecht voor algemene informatie en advies over de klachtenregeling van GGZ WNB. Deze functionaris denkt met u mee over hoe uw klacht kan worden opgelost. In overleg met u kan zij u helpen uw klacht te verhelderen en verder te onderzoeken. Zij kan contacten leggen en zorgen dat uw klacht op de juiste plek terecht komt. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en ondersteunt de betrokken partijen bij het maken van keuze en het zoeken naar een oplossing. Een bemiddelingsgesprek is een snelle en informele manier om uw onvrede of klacht onder de aandacht te brengen. De klachtenfunctionaris kan u informeren over hoe een bemiddeling in zijn werk gaat. De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar via 0164-289129.

Klachtencommissie

Onze ervaring is dat door bemiddeling bijna alle klachten opgelost kunnen worden. Mocht u toch niet tevreden zijn over de uitkomsten van deze bemiddeling dan zijn er nog andere manieren om met uw klacht om te gaan. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de klachtencommissie van GGZ WNB. Deze commissie beoordeelt uw klacht onafhankelijk en onpartijdig. U stuurt uw klacht per e-mail, per brief of door middel van het meldingsformulier klachten naar de klachtencommissie. De commissie onderzoekt de klacht en laat vervolgens met een schriftelijk advies weten of ze de klacht terecht vindt en waarom ze dat vindt. De commissie stuurt dit advies naar de Raad van Bestuur. U en de medewerker waarover u een klacht heeft ingediend ontvangen dit advies ook. De Raad van Bestuur neemt hierna een besluit over de klacht en of en zo ja welke maatregelen er moeten worden genomen.

Ook als u een klacht heeft over een gedwongen opname, kunt u deze voorleggen aan de Klachtencommissie.

Wilt u een klacht voorleggen aan de klachtencommissie van GGZ Westelijk Noord-Brabant? Dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat Klachtencommissie Cliënten GGZ WNB
Postbus 371
4600 AJ Bergen op Zoom
T 0164 - 28 91 00 of E klachtencommissie@ggzwnb.nl

Meer informatie

Meer informatie over de klachtenbehandeling door GGZ WNB lees je in de 'Klachtenregeling Cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant en de Viersprong'.