Behandelingen

 

Onze specialistische behandeling bestaat zowel uit vormen van therapie voor je kind (individueel of in groep) als vormen van therapie ter ondersteuning van ouders. Dit kan bijvoorbeeld ouderbegeleiding, thuisbehandeling, gezinstherapie of een oudercursus over ADHD of Autisme zijn. Uitgangspunt bij onze behandeling is dat wij samen met ouders en hun kind zoeken naar de beste zorg die past bij hun specifieke situatie.

Onze behandeling wordt uitgevoerd door multidisciplinaire teams, waarin onder andere een kinder- en jeugdpsychiater, een GZ-psycholoog, een gezinstherapeut, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers zitten. Iedere leeftijdsfase kent zijn eigen benadering. Daarom hebben wij aparte teams voor 0-6 jarigen, 7-12 jarigen (lagere school) en 13-18 jarigen (middelbare school en verder). Elk team heeft een eigen werkwijze en behandelvormen, die aansluiten bij de leeftijdsgroep. Daarnaast hebben wij een F-ACT Jeugdteam voor 12-18 jarigen (i.s.m. jeugdzorgorganisatie Juzt). Voor intensievere behandelingen hebben we een speciaal team dat verantwoordelijk is voor onze deeltijdbehandeling.

We bieden voornamelijk ambulante behandeling. Dat betekent dat de therapieën op één van onze locaties in Bergen op Zoom of Roosendaal plaatsvinden.

Individuele behandeling

Er zijn verschillende vormen van individuele behandeling. Afhankelijk van de problemen, de hulpvraag en hoe een kind in elkaar steekt, wordt in overleg met ouders en kind de therapievorm gekozen die daar het beste bij past.

   
Speltherapie Deze therapie is vooral voor kinderen t/m 12 jaar. De behandeling vindt plaats in de spelkamer. Hier wordt via spel- en speciale methodieken gewerkt aan het verminderen van de klachten en het versterken van het vertrouwen, de ontwikkeling en de vaardigheden van een kind. Dit heeft het kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen en zich te kunnen handhaven in de buitenwereld. De speltherapie is wekelijks en duurt ongeveer 45 minuten. Als het beter gaat, kan er meer tijd tussen de afspraken komen te liggen. Zo bouwen we de behandeling geleidelijk af.
Gespreksbehandeling Deze therapie is vooral voor jongeren vanaf 12 jaar. De therapie bestaat uit gesprekken met een (GZ-)psycholoog, psychotherapeut of sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV). Deze behandeling maakt gebruikt van psychologische methodieken. Door de gesprekken krijgt een jongere meer zicht op wie hij is en hoe hij met zijn problemen in het hier en nu om kan gaan. De jongere kan opdrachten mee krijgen, bijvoorbeeld om buiten de therapie te oefenen zijn gedrag aan te passen of te veranderen. Ook kan in gespreksbehandeling de verwerking van trauma’s centraal staan. De gesprekken zijn in het begin wekelijks en duren ongeveer 45 minuten. Na verloop van tijd, kan er meer tijd tussen de afspraken komen te liggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het heel goed gaat. Zo bouwen we de behandeling geleidelijk af.
Non-verbale therapie Dit is een vorm van therapie, die minder op praten is gericht. Voorbeelden hiervan zijn bewegingstherapie of creatieve therapie.

Groepsbehandeling

Kinderen bevinden zich dagelijks in groepen, bijvoorbeeld op school, in een sportvereniging, in een vriendengroep, enz. Juist in deze groepen kunnen kinderen veel van andere kinderen leren. Daarom hebben we ook groepstherapieën voor iedere leeftijdsgroep. In een groepstherapie hebben kinderen alle ruimte en veiligheid om zichzelf te zijn. Hier kunnen ze hun gevoelens en ervaringen met anderen delen, leren van de verhalen van anderen en oefenen met het aanpassen van hun gedrag in een groep. Dit kan soms best even moeilijk of lastig zijn, de meeste kinderen vinden het in eerste instantie eng om aan een groep te gaan deelnemen. Als ze er echter eenmaal in zitten, geven ze aan dat ze het steeds fijner vinden en er veel aan hebben.

Een groepsbehandeling vindt wekelijks plaats met ongeveer 6-8 deelnemers en 2 behandelaren. Er wordt van tevoren gekeken welke groep het beste bij een kind en zijn situatie past.

Wat zeggen jongeren over groepsbehandeling:

Bij individuele gesprekken is alle aandacht op jou gericht. Dat is prettig. Maar als je gesloten bent, heb je meer aan een groep. Bovendien: een groep is meer het echte leven, de realiteit.

Ouderbegeleiding

20180528121806_kind-ouder.jpg

Wanneer je kind bij ons in behandeling komt, is het vaak zo dat niet alleen het kind het lastig heeft. Ook als ouder kun je veel vragen hebben. Misschien zit je enorm met de handen in het haar, maak je je zorgen over je kind en vraag je je af wat de beste aanpak is. Vaak hebben ouders als ze bij ons terecht komen al van alles geprobeerd, maar hielp niets (voldoende).

Tijdens de behandeling van het kind, begeleiden wij daarom ook de ouders. Zij voeren gesprekken met een ouderbegeleider of systeemtherapeut. Dit is hun contactpersoon voor de behandeling van hun kind. De begeleider beantwoordt vragen over de diagnose van je kind en hoe je hiermee rekening mee kunt houden in de dagelijkse omgang met je kind. Ook kan in de gesprekken worden gesproken over de behandeling en de verwachtingen ten aanzien van de verdere ontwikkeling van je kind. Als je kind een ernstige ontwikkelingsstoornis heeft, kan dat veel verdriet met zich meebrengen. De begeleider kan je helpen met dit verdriet om te gaan.

Gezinstherapie / Systeemtherapie

Als het gedrag van je kind van grote invloed is op het hele gezin, of het functioneren van het hele gezin op het gedrag van het kind, stellen we vaak gezinstherapie voor. Dan komt het hele gezin op gesprek. In de gezinstherapie wordt gesproken over hoe de gezinsleden met elkaar omgaan, wat daarbij goed loopt en wat niet, waar ieder gezinslid last van heeft. Hoe beïnvloeden de problemen en stoornis van het kind de andere gezinsleden en het functioneren van het hele gezin? En andersom: hoe beïnvloeden de gezinsleden het functioneren en de klachten van het kind? Er wordt overlegd hoe dat anders kan en daar wordt mee geoefend. Er wordt niet alleen gepraat, maar ook gehandeld en gespeeld. De invulling van de gezinstherapie stemmen we af op de leeftijd(en) van je kind(eren).

Deeltijdbehandeling

Wanneer een intensieve vorm van behandeling wenselijk is, kan je kind behandeld worden door ons team Deeltijdbehandeling. Deeltijdbehandeling bestaat uit meerdere soorten behandeling gedurende een (deel) van de dag. Ook is het mogelijk dat een intensieve behandeling gedurende een paar dagen per week plaatsvindt. Dit noemen wij ‘deeltijd op maat’.

De meest intensieve vorm van deeltijdbehandeling beslaat 5 schooldagen, voor kinderen van 4-13 jaar. Ieder kind krijgt een eigen programma van therapieën en begeleiding, maar zit wel in een vaste groep met andere kinderen. Naast de therapieën en begeleiding in de groep, gaat een kind ook een aantal uren naar school. Deze schooluren volgt het kind binnen een klas van ‘de Driespan’ (REC-4 onderwijs). Er wordt door het team Deeltijdbehandeling van GGZ WNB en de school samengewerkt onder het motto: één kind, één plan. Samen helpen zij ieder kind om zijn behandeldoelen te bereiken.

Ouder-baby behandeling

Je bent ouder van een baby, maar ook in behandeling in verband met een depressieve of moeilijke periode in je leven. Dit is voor jou en je kind een heel vervelende samenloop van omstandigheden. Je had je nu waarschijnlijk graag wat levenslustiger en blijer gevoeld, waarbij je ook meer van je kind zou kunnen genieten.

Wanneer ouders zelf psychische problemen hebben, kan dat een grote impact hebben op hun kind(eren). Daarom bieden wij een specifieke behandeling voor (aanstaande) ouders van een baby, met psychische problemen: de ouder-baby behandeling. Het doel van de ouder-baby behandeling is te versterken wat goed gaat tussen jou en je kind en jullie weer meer van elkaar te laten genieten.

Wat houdt de ouder-baby behandeling in?

Ouders die in een depressie of moeilijke periode zitten, hebben vaak het gevoel hun kind tekort te doen. Dit kan allerlei redenen hebben. Hoe je zelf verder geholpen kunt worden met je depressie of andere psychische klachten bespreek je samen met je eigen behandelaar. Hoe je met meer plezier met je baby kunt omgaan, willen wij met je uitzoeken.

Na aanmelding voor de ouder-baby behandeling, komt er een hulpverlener kennis maken met jou en je kindje. Dit gebeurt bij je thuis op een tijd die voor jou uitkomt (in overleg). Je krijgt dan meer uitleg en kunt vervolgens zelf beslissen of je deel wilt nemen aan de ouder-baby behandeling.

De ouder-baby behandeling bestaat uit een serie gesprekken met een hulpverlener die bij je thuis langskomt. Deze gesprekken zijn specifiek gericht op je relatie met je baby en staan los van de afspraken die je hebt voor je eigen behandeling.

Wat ouders zeggen over hun deelname aan de ouder-baby behandeling:

Ik kan nu meer genieten van het contact met mijn kindje.

Ik begrijp mijn kindje beter, waardoor ik minder gefrustreerd ben als mijn kind bijv. huilt.

Ik weet nu beter wat normaal is bij de ontwikkeling van een kindje, waardoor ik me minder zorgen hoef te maken.

Ik ben erachter gekomen, dat iedereen een goede ouder is, ook al zie je het in het begin even niet.

Zorgpaden

Bij GGZ WNB bieden we zorg vanuit zorgpaden. Elk zorgpad is gericht op de behandeling van specifieke problematiek. In een zorgpad staan de stappen beschreven die tijdens de fase van onderzoek, behandeling en nazorg doorlopen worden. Op deze manier kan GGZ WNB haar zorg beter organiseren en cliënten goed informeren over welke zorg zij krijgen en wanneer en door wie deze wordt geboden.

Ieder zorgpad bestaat uit verschillende behandelvormen, waarvan we weten dat die het beste werken voor de specifieke problematiek waar het zorgpad zich op richt. De behandelvormen kun je zien als bouwstenen. Welke bouwstenen worden ingezet, wordt samen met de cliënt (en zijn naasten) afgestemd op zijn hulpvraag en klachten.

Door te werken vanuit zorgpaden hebben alle betrokken hulpverleners altijd inzicht in waar een cliënt staat in zijn/haar zorgproces en welke doelen worden nagestreefd. Is je kind onder behandeling bij GGZ WNB, dan kan de behandelaar je informeren over het zorgpad dat je kind volgt en welke behandelvormen (zullen) worden ingezet.