MijnGGZWNB

Intensieve deeltijd Kind & Jeugd

‘Deeltijd’ betekent dat de kinderen thuis wonen, op hun eigen school onderwijs volgen en 2 dagen per week (onder schooltijd) behandeling krijgen bij GGZ WNB. Ouders volgen ouder-kind therapie en systeemtherapie op locatie van de deeltijdbehandeling.

Doel
Het doel van de intensieve deeltijd is kinderen en ouders een intensiever aanbod te bieden dan binnen de ambulante setting mogelijk is. Hierbij bieden we zorg op maat die aansluit bij de hulpvraag. De behandeling richt zich op het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, het versterken van de onderlinge relaties in het gezin, en het samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. De doelen worden vooraf met ouders en de jeugdprofessional van de gemeente besproken en vastgesteld in het zorgarrangement.

Lees hier de uitgebreide informatie over onze intensieve deeltijdbehandeling. Om alvast een idee te krijgen hoe wij op de intensieve deeltijd werken, in dit filmpje geven we u een rondleiding.