Hoe lang moet ik wachten op mijn eerste gesprek bij GGZ WNB?

Als u zich nu via uw (huis-)arts aanmeldt, kunt u in onderstaande tabel zien hoe lang het duurt voordat u uw eerste gesprek (=intakegesprek) heeft.

Tabel 1: Actuele wachttijd voor 1e gesprek

Afdeling / Locatie en wachttijd in weken

Locatie Bergen op Zoom / Halsteren

Locatie Roosendaal

Jongvolwassenen
(18-25 jaar)

8 weken

11 weken

Volwassenen (veranderingsgerichte zorg)

20 weken

44 weken

Ouderen

4 weken

4 weken

*Deze cijfers zijn geactualiseerd per 9 februari 2021. De wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.

Zodra wij de verwijzing van uw (huis-)arts hebben ontvangen krijgt u van ons een bevestiging van uw aanmelding bij GGZ WNB. Mocht u vragen hebben over de wachttijd, dan vindt u in deze brief onze contactgegevens. U wordt vervolgens geïnformeerd over de datum van het eerste gesprek (intakegesprek). Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u de reden van aanmelding, wat uw vraag is en wat wij voor u kunnen doen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling door uw zorgverzekeraar: klik hier.

GGZ WNB spant zich tot het uiterste in, om tenminste de bovengenoemde treeknormen en bij voorkeur nog kortere wachttijden te realiseren. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.

In crisissituaties geen wachttijden
De wachttijden zijn niet van toepassing als er sprake is van een (levensbedreigende) crisissituatie. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via de (huis-) arts en hulpdiensten. Hierbij kijkt de dienstdoende medewerker van de crisisdienst direct welke zorg noodzakelijk is (ambulante behandeling, klinische opname bij GGZ WNB of zorg elders).

Hoe lang hebben cliënten in de afgelopen periode gewacht?
GGZ WNB is wettelijk verplicht om iedere maand wachtlijstinformatie te publiceren die terug in de tijd kijkt. D.w.z. dat we de wachttijd van cliënten, die in de afgelopen 2 maanden een eerste gesprek na aanmelding of een eerste behandelgesprek hebben gehad, per diagnosegroep moeten publiceren op onze website. Hieronder treft u deze informatie aan. Deze wachttijden worden iedere maand geactualiseerd.

Wachttijd van aanmelding tot 1e gesprek (=intakegesprek)
Klik hier voor de gemiddelde wachttijd tussen het moment van aanmelding en het eerste gesprek per doelgroep, klachten en locatie van cliënten.

Wachttijd van intakegesprek tot behandeling
Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van aanmelding, uw hulpvraag en wat wij voor u kunnen doen. Als duidelijk is welke behandeling het meest passend is, zoeken wij de juiste behandelaar voor u en kan de behandeling beginnen. Dit gebeurt zo snel mogelijk maar kan enkele weken in beslag nemen bijvoorbeeld doordat de gekozen vorm van behandeling zeer specialistisch en daardoor beperkt beschikbaar is.

We streven ernaar om deze wachttijd zo kort mogelijk te houden en bespreken met u ook eventuele overbruggingsmogelijkheden.

Klik hier voor de gemiddelde wachttijd van cliënten die in de afgelopen 2 maanden een eerste behandelcontact hebben gehad.