Wachttijden nieuwe cliënten

 

Hieronder treft u informatie aan over onze wachttijden. Deze wachttijden gelden voor alle nieuw aangemelde cliënten, ongeacht hun zorgverzekering. Deze wachttijden worden iedere maand geactualiseerd.

Wachttijd van aanmelding tot 1e gesprek (=intakegesprek)

Zodra wij de verwijzing van uw (huis-) arts hebben ontvangen (=aanmelding), maken wij een afspraak met u voor een eerste gesprek (intakegesprek). Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u wat er aan de hand is en wat wij voor u kunnen doen.

In de tabel ziet u de gemiddelde wachttijd tussen het moment van aanmelding en het eerste gesprek per doelgroep, klachten en locatie in de afgelopen 2 maanden. Dit betekent niet automatisch dat de komende maand dezelfde wachttijd geldt. Wij trachten u uiterlijk binnen 4 weken te spreken, doch dit is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen op een bepaald moment. Dit betekent dat de wachttijd ook korter (of langer) kan zijn.

Tabel 1. Gemiddelde wachttijd aanmelding - 1e (intake)gesprek (18 jaar en ouder)

Gemiddelde wachttijd in weken tussen aanmelding en 1e (intake)gesprek voor ambulante cliënten.
Per diagnosegroep:
Chronisch
(FACT)
Bergen op Zoom
Chronisch
(FACT)
Roosendaal
Jongvolwassenen
(18-25 jaar)
Bergen op Zoom
Jongvolwassenen
(18-25 jaar)
Roosendaal
Ouderen
(65 jaar en ouder)
Bergen op Zoom
Ouderen
(65 jaar en ouder)
Roosendaal
Volwassenen
(25-65 jaar)
Bergen op Zoom
Volwassenen
(25-65 jaar)
Roosendaal
Angststoornissen * * 2 weken 2 weken 1 weken 1 weken 10 weken 10 weken
Depressie * * 6 weken 6 weken 5 weken 5 weken 5 weken 5 weken
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen * * 3 weken 3 weken * * 11 weken 11 weken
Somatoforme stoornissen * * * * * * * *
Eetstoornissen * * * * * * * *
ADHD en gedragsproblemen 16 weken 16 weken 5 weken 5 weken 7 weken 7 weken 6 weken 6 weken
Autismespectrumstoornissen 18 weken 18 weken 6 weken 6 weken 2 weken 2 weken 8 weken 8 weken
Persoonlijkheidsstoornissen * * * * * *
Schizofrenie * * 4 weken 4 weken * * 5 weken 5 weken
Aan alcohol gebonden stoornissen * * * * * * * *
Aan een middelen gebonden stoornissen * * * * * * * *
Dementie, delirium en overige cognitieve stoornissen * * * * 1 week 1 week 5 weken 5 weken
Restgroep diagnoses * * 3 weken 3 weken 5 weken 5 weken * *
Diagnose nog niet bekend 4 weken 4 weken 3 weken 3 weken 2 weken 2 weken 10 weken 10 weken
Cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening
(alle diagnoses)
* * * * * * * *
Geheugenpoli Volwassenen en Ouderen Aanmeldingen voor cliënten uit regio Bergen op Zoom en Roosendaal verlopen via Ziekenhuis Bravis

Deze cijfers zijn geactualiseerd per: 8 juni 2018
Deze wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.

Jeugd

In principe begint na de intake het behandeltraject. Echter, ook na de intake kan er sprake zijn van wachttijden. Dit is afhankelijk van het  geïndiceerde behandelaanbod en de goedkeuring van het arrangement door de gemeente. De behandelaar zal dit met de cliënt en zijn ouders(s)/verzorger(s) bespreken.  Natuurlijk doen wij  ons uiterste best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Na het adviesgesprek, waarin we onze taxatie van de problemen, op basis van alle verzamelde informatie, aan onze cliënten voorleggen evenals een behandelvoorstel, wordt er altijd voor alle cliënten gestart met een vorm van behandeling, gericht op de klachten van de cliënt. Dit kan een vorm van behandeling zijn voor de cliënt en/of voor zijn ouder(s)/verzorger(s). Het kan zijn, dat er voor specifieke therapieën sprake is van een wachttijd.

Tabel 2. Gemiddelde wachttijd aanmelding - 1e (intake)gesprek (tot 18 jaar)

Jeugd Locatie Roosendaal Locatie Bergen op Zoom
Gemiddelde wachttijd in weken 4 weken 4 weken

In crisissituaties geen wachttijden

De wachttijden zijn niet van toepassing als er sprake is van een (levensbedreigende) crisissituatie. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via de (huis-) arts en hulpdiensten. Hierbij kijkt de dienstdoende medewerker van de crisisdienst direct welke zorg noodzakelijk is (ambulante behandeling, klinische opname bij GGZ WNB of zorg elders).

Wachttijd van intakegesprek tot behandeling (18 jaar en ouder)

Tijdens het intakegesprek bespreken we wat er aan de hand is en wat wij voor u kunnen doen. Als dat duidelijk is geworden, zoeken wij de juiste behandelaar voor u en kan de behandeling beginnen. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar kan enkele weken in beslag nemen bijvoorbeeld doordat de gekozen vorm van behandeling zeer specialistisch en daardoor beperkt beschikbaar is. De meeste nieuwe volwassen cliënten starten hun behandeltraject bij Volwassenen Veranderingsgerichte zorg of bij Jongvolwassenen (18-25 jaar).

We streven ernaar om deze wachttijd zo kort mogelijk te houden en bespreken met u ook eventuele overbruggingsmogelijkheden. Op verzoek van de zorgverzekeraars is de wachttijd per diagnosegroep aangegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3. Gemiddelde wachttijd 1e gesprek - 1e behandelcontact (18 jaar en ouder)

Wachttijd in weken tussen 1e gesprek - 1e behandelcontact voor ambulante cliënten.
Per diagnosegroep:
Chronisch
(FACT)
Bergen op Zoom
Chronisch
(FACT)
Roosendaal
Jongvolwassenen
(18-25 jaar)
Bergen op Zoom
Jongvolwassenen
(18-25 jaar)
Roosendaal
Ouderen
(65 jaar en ouder)
Bergen op Zoom
Ouderen
(65 jaar en ouder)
Roosendaal
Volwassenen
(25-65 jaar)
Bergen op Zoom
Volwassenen
(25-65 jaar)
Roosendaal
Angststoornissen * 9 weken 9 weken 9 weken * * 20 weken 20 weken
Depressie * * 8 weken 8 weken 7 weken 7 weken 15 weken 15 weken
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen * * * * * * * *
Somatoforme stoornissen * * * * * * * *
Eetstoornissen * * * * * * * *
ADHD en gedragsproblemen 5 weken * 5 weken 5 weken * * 16 weken 16 weken
Autismespectrumstoornissen 6 weken * 5 weken 5 weken 6 weken 6 weken 16 weken 16 weken
Persoonlijkheidsstoornissen * * * * * * * *
Schizofrenie * * 6 weken 6 weken 6 weken 6 weken * *
Aan alcohol gebonden stoornissen 4 weken * * * * * * *
Aan een middel gebonden stoornissen * * * * * * * *
Dementie, delirium en overige cognitieve stoornissen * * * * 8 weken 8 weken * *
Restgroep diagnoses * * 8 weken 8 weken 8 weken 8 weken 18 weken 18 weken
Cliënten met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening
(alle diagnoses)
* * * * * * 17 weken 17 weken

*In deze periode zijn geen cliënten uit deze diagnosegroep in behandeling genomen.

Deze cijfers zijn geactualiseerd per: 8 juni 2018
Deze wachttijden worden maandelijks geactualiseerd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder (GGZ WNB), of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling door uw zorgverzekeraar: klik hier

GGZ WNB spant zich tot het uiterste in, om tenminste de bovengenoemde treeknormen en bij voorkeur nog kortere wachttijden te realiseren. De daadwerkelijke wachttijd kan voor een individuele cliënt anders uitpakken dan de gepubliceerde wachttijden. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. Ook het aantal aanmeldingen op een bepaald moment kan zorgen voor een kortere of langere wachttijd.